Yatırımcı İlişkileri

Özel Durum Açıklamaları

Özel Durum Açıklamaları

GARFA 14.04.2023 11:29:04

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) 

Gönderim Tarihi:14.04.2023 11:29:04

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Bono itfası

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?

Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?

Hayır

Bildirim Konusu

İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

08.08.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi

TRY

Tutar

188.860.000

İhraç Tavanı Kıymet Türü

Borçlanma Aracı

Satış Türü

Nitelikli Yatırımcıya Satış

Yurt İçi / Yurt Dışı

Yurt İçi

Kurul Onay Tarihi

01.09.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü

Finansman Bonosu

Vade Tarihi

14.04.2023

Vade (Gün Sayısı)

72

Satış Şekli

Nitelikli Yatırımcıya Satış

Planlanan Nominal Tutar

188.860.000

İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke

Türkiye

Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Merkezi Saklamacı Kuruluş

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.

Satışa Başlanma Tarihi

31.01.2023

Satışın Tamamlanma Tarihi

01.02.2023

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar

188.860.000

Vade Başlangıç Tarihi

01.02.2023

İhraç Fiyatı

0,96022

Faiz Oranı Türü

İskontolu

Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%)

4,1425

Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)

21

Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)

22,8467

Borsada İşlem Görme Durumu

Evet

Ödeme Türü

TL Ödemeli

ISIN Kodu

TRFGRFA42321

Kupon Sayısı

0

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

188.860.000

İtfa Tarihi

14.04.2023

Kayıt Tarihi

13.04.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ödeme Gerçekleştirildi mi?

Evet

Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi

14.04.2023

Döviz Cinsi

TRY

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?

Evet

İhraççı Derecelendirme Notu 

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş

Derecelendirme Notu

Notun Verilme Tarihi

Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?

Fitch Ratings Ltd

B

26.07.2022

Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 31 Ocak 2023 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 01 Şubat 2023, vade bitiş tarihi 14 Nisan 2023 olan 188.860.000-TL (YüzseksensekizbinsekizyüzaltmışTürklirası)) nominal değerli, 72 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı itfası gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla

GARFA 07.04.2023 10:10:15

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 

Gönderim Tarihi:07.04.2023 10:10:15

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları tescili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?

Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?

Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi

Olağan Genel Kurul

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi

01.01.2022

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi

31.12.2022

Karar Tarihi

01.03.2023

Genel Kurul Tarihi

29.03.2023

Genel Kurul Saati

10:30

GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih

28.03.2023

Ülke

Türkiye

Şehir

İSTANBUL

İlçe

PENDİK

Adres

Çamçeşme Mahallesi Tersane Caddesi No:15 Pendik/İSTANBUL

Gündem Maddeleri

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi

2 - 2022 yılı Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi

3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetçi raporunun okunması

4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

5 - 2022 yılı kâr dağıtımı, kârın kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin onaya sunulması,

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,

7 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince, 2023 yılı hesap dönemi için bağımsız denetçinin Seçimi

8 - Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti,

9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi,

10 - Şirket'in 2022 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlarla ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için mevzuat uyarınca üst sınır belirlenmesi,

11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, şirketimiz ile işlem yapabilmeleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda 2022 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

12 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

13 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

Genel Kurul Davet_2022.pdf - İlan Metni

EK: 2

GK Bilgilendirme dokümanı_2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Genel Kurul Sonuçları

Garanti Faktoring Anonim Şirketi'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29/03/2023 tarihinde, saat 10.30'da, Çamçeşme Mahallesi Tersane Caddesi No:15 Pendik/İSTANBUL adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28/03/2023 tarih ve E-90726394-431.03-00084014865 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nuran DEVRİM gözetiminde yapılmıştır. 

Genel Kurul Toplantısında; 

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmiştir. 

2 - 2022 yılı Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporu müzakere edilmiştir. 

3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetçi raporu müzakere edilmiştir.. 

4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunup, müzakere edilmiş ve onaylanmıştır. 

5 - 2022 yılı kâr dağıtımı, kârın kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisi onaylanmıştır. 

6 - Yönetim Kurulu üyeleri ibra edilmiştir. 

7 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince, 2023 yılı hesap dönemi için bağımsız denetçi seçilmiştir 

8 - Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemeler tespit edilmiştir. 

9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmiştir. 

10 - Şirket'in 2022 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlarla ilgili pay sahiplerine bilgi verilmiş ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için mevzuat uyarınca üst sınır belirlenmiştir. 

11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, şirketimiz ile işlem yapabilmeleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda 2022 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir. 

12 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verilmiştir. 

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?

Evet

Tescil Tarihi

06.04.2023

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Garanti Faktoring A.Ş. Genel Kurul Tutanağı.pdf - Tutanak

EK: 2

Garanti Faktoring A.Ş. Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 29.03.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 06.04.2023 tarihinde tescil edilmiştir. Saygılarımızla. 

GARFA 03.04.2023 14:47:27

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) 

Gönderim Tarihi:03.04.2023 14:47:27

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Bono itfası

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?

Evet

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?

Hayır

Bildirim Konusu

İtfa

Düzeltme Nedeni

"Kitle Fonlama Bağlantılı mı?" alanı, hayır olarak güncellenmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

08.08.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi

TRY

Tutar

195.000.000

İhraç Tavanı Kıymet Türü

Borçlanma Aracı

Satış Türü

Nitelikli Yatırımcıya Satış

Yurt İçi / Yurt Dışı

Yurt İçi

Kurul Onay Tarihi

01.09.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü

Finansman Bonosu

Vade Tarihi

03.04.2023

Vade (Gün Sayısı)

76

Satış Şekli

Nitelikli Yatırımcıya Satış

Planlanan Nominal Tutar

195.000.000

İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke

Türkiye

Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Merkezi Saklamacı Kuruluş

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.

Satışa Başlanma Tarihi

16.01.2023

Satışın Tamamlanma Tarihi

17.01.2023

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar

195.000.000

Vade Başlangıç Tarihi

17.01.2023

İhraç Fiyatı

0,95811

Faiz Oranı Türü

İskontolu

Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%)

4,3726

Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)

21

Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)

22,8186

Borsada İşlem Görme Durumu

Evet

Ödeme Türü

TL Ödemeli

ISIN Kodu

TRFGRFA42313

Kupon Sayısı

0

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

195.000.000

İtfa Tarihi

03.04.2023

Kayıt Tarihi

31.03.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ödeme Gerçekleştirildi mi?

Evet

Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi

03.04.2023

Döviz Cinsi

TRY

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?

Evet

İhraççı Derecelendirme Notu 

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş

Derecelendirme Notu

Notun Verilme Tarihi

Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?

Fitch Ratings Ltd

B

26.07.2022

Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 16 Ocak 2023 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 17 Ocak 2023, vade bitiş tarihi 03 Nisan 2023 olan 195.000.000-TL (YüzdoksanbeşmilyonTürklirası) nominal değerli, 76 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı itfası gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla.

GARFA 29.03.2023 15:43:20

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim 

Gönderim Tarihi:29.03.2023 15:43:20

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

2022 yılı kar dağıtımının Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?

Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?

Hayır

Karar Tarihi

01.03.2023

Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi

29.03.2023

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?

Görüşüldü

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli

Ödenmeyecek

Para Birimi

TRY

Pay Biçiminde Ödeme

Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri

Ödeme

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)

Stopaj Oranı(%)

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)

A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGRFA00017

0,0000000

0

0

0,0000000

0

B Grubu, GARFA, TRAAKFIN91P6

0,0000000

0

0

0,0000000

0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri

Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)

Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)

A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGRFA00017

0

0

B Grubu, GARFA, TRAAKFIN91P6

0

0

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda karara bağlanmak üzere,

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarına göre ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21.02.2023 tarihli kar dağıtımına ilişkin kararı uyarınca,

"2022 yılında elde edilen kâra ilişkin olarak ; 

Dünya genelinde sürmekte olan ekonomik istikrarsızlık ve durgunluk beklentileri dikkate alındığında şirketlerin özkaynak yapılarının güçlü tutulmasına yönelik ihtiyatlı politikanın sürdürülmesinin gerektiği, bu çerçevede, hissedarlara 2022 yılında elde edilen kârlar ile 2022 yılı öncesinde elde edilmekle birlikte dağıtım konusu yapılmayarak özkaynaklar altında tutulan kâr ve yedeklerin nakit çıkışına neden olacak şekilde kâr dağıtımına konu edilmemesinin faydalı olacağı; bununla birlikte olası kâr dağıtım taleplerinin, ihtiyatlılık ilkesi ve başta standart oran olmak üzere şirketlerin özel durumları dikkate alınarak değerlendirilebileceği" hususu dikkate alınarak; 

Şirketimiz esas sözleşmesinde düzenlenen "kârın tespiti ve dağıtımı" esasına uygun olarak, 464.500.501,56-TL tutarındaki 2022 yılı kârından, vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan 350.742.453,56-TL tutarındaki net dönem kârının, 2022 yılı dönem kârından hesaplanan 113.758.048,00-TL tutarındaki net vergi etkisi de dikkate alınarak, yasal ve olağanüstü kâr yedekleri hesaplarına aktarılması ve bu şekilde Şirket bünyesinde tutulması teklifi, 29.03.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanmıştır.

Saygılarımızla. 

Eklenen Dökümanlar

EK: 1

2022_yılı_Kar_DagıtımTablosu.pdf

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

79.500.000

2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)

15.900.000

*

SPK'ya Göre

Yasal Kayıtlara (YK) Göre

3. Dönem Kârı

464.500.501,56

464.500.501,56

4. Vergiler ( - )

113.758.048

151.805.107,01

5. Net Dönem Kârı

350.742.453,56

312.695.394,55

6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )

0

0

7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )

0

0

8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı

350.742.453,56

0

Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)

0

0

Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı

0

0

9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )

0

0

10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı

0

0

11. Ortaklara Birinci Kâr Payı

0

0

* Nakit

0

0

* Bedelsiz

0

0

12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı

0

0

13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı

0

0

* Çalışanlara

0

0

* Yönetim Kurulu Üyelerine

0

0

* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere

0

0

14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı

0

0

15. Ortaklara İkinci Kâr Payı

0

0

16. Genel Kanuni Yedek Akçe

0

0

17. Statü Yedekleri

0

0

18. Özel Yedekler

0

0

19. Olağanüstü Yedek

350.742.453,56

0

20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

0

0

Kar Payı Oranları Tablosu

Pay Grubu

TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET

TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)

TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)

1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET

1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET

A Grubu

0

0

0

0

0

B Grubu

0

0

0

0

0

TOPLAM

0

0

0

0

0

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda karara bağlanmak üzere,

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarına göre ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21.02.2023 tarihli kar dağıtımına ilişkin kararı uyarınca,

"2022 yılında elde edilen kâra ilişkin olarak; Dünya genelinde sürmekte olan ekonomik istikrarsızlık ve durgunluk beklentileri dikkate alındığında şirketlerin özkaynak yapılarının güçlü tutulmasına yönelik ihtiyatlı politikanın sürdürülmesinin gerektiği, bu çerçevede, hissedarlara 2022 yılında elde edilen kârlar ile 2022 yılı öncesinde elde edilmekle birlikte dağıtım konusu yapılmayarak özkaynaklar altında tutulan kâr ve yedeklerin nakit çıkışına neden olacak şekilde kâr dağıtımına konu edilmemesinin faydalı olacağı; bununla birlikte olası kâr dağıtım taleplerinin, ihtiyatlılık ilkesi ve başta standart oran olmak üzere şirketlerin özel durumları dikkate alınarak değerlendirilebileceği" hususu dikkate alınarak; 

Şirketimiz esas sözleşmesinde düzenlenen "kârın tespiti ve dağıtımı" esasına uygun olarak, 464.500.501,56-TL tutarındaki 2022 yılı kârından, vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan 350.742.453,56-TL tutarındaki net dönem kârının, 2022 yılı dönem kârından hesaplanan 113.758.048,00-TL tutarındaki net vergi etkisi de dikkate alınarak, yasal ve olağanüstü kâr yedekleri hesaplarına aktarılması ve bu şekilde Şirket bünyesinde tutulmasının, Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir. Saygılarımızla. 

 
 

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

GARFA 29.03.2023 14:52:40

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 

Gönderim Tarihi:29.03.2023 14:52:40

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

2022 yılı olağan genel kurul sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?

Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?

Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi

Olağan Genel Kurul

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi

01.01.2022

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi

31.12.2022

Karar Tarihi

01.03.2023

Genel Kurul Tarihi

29.03.2023

Genel Kurul Saati

10:30

GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih

28.03.2023

Ülke

Türkiye

Şehir

İSTANBUL

İlçe

PENDİK

Adres

Çamçeşme Mahallesi Tersane Caddesi No:15 Pendik/İSTANBUL

Gündem Maddeleri

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi

2 - 2022 yılı Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi

3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetçi raporunun okunması

4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

5 - 2022 yılı kâr dağıtımı, kârın kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin onaya sunulması,

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,

7 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince, 2023 yılı hesap dönemi için bağımsız denetçinin Seçimi

8 - Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti,

9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi,

10 - Şirket'in 2022 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlarla ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için mevzuat uyarınca üst sınır belirlenmesi,

11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, şirketimiz ile işlem yapabilmeleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda 2022 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

12 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

13 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

Genel Kurul Davet_2022.pdf - İlan Metni

EK: 2

GK Bilgilendirme dokümanı_2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Genel Kurul Sonuçları

Garanti Faktoring Anonim Şirketi'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29/03/2023 tarihinde, saat 10.30'da, Çamçeşme Mahallesi Tersane Caddesi No:15 Pendik/İSTANBUL adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28/03/2023 tarih ve E-90726394-431.03-00084014865 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nuran DEVRİM gözetiminde yapılmıştır. 

Genel Kurul Toplantısında; 

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmiştir. 

2 - 2022 yılı Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporu müzakere edilmiştir. 

3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetçi raporu müzakere edilmiştir.. 

4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunup, müzakere edilmiş ve onaylanmıştır. 

5 - 2022 yılı kâr dağıtımı, kârın kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisi onaylanmıştır. 

6 - Yönetim Kurulu üyeleri ibra edilmiştir. 

7 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince, 2023 yılı hesap dönemi için bağımsız denetçi seçilmiştir 

8 - Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemeler tespit edilmiştir. 

9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmiştir. 

10 - Şirket'in 2022 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlarla ilgili pay sahiplerine bilgi verilmiş ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için mevzuat uyarınca üst sınır belirlenmiştir. 

11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, şirketimiz ile işlem yapabilmeleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda 2022 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir. 

12 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verilmiştir. 

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Garanti Faktoring A.Ş. Genel Kurul Tutanağı.pdf - Tutanak

EK: 2

Garanti Faktoring A.Ş. Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısının 29.03.2023 Çarşamba günü saat 10:30'da Garanti Faktoring A.Ş.'nin şirket merkez adresi olan Çamçeşme Mahallesi, Tersane Caddesi No:15 Pendik/İSTANBUL şirket adresinde ve elektronik ortamda, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesinin ilan ve davet usullerine riayetle toplanmasına, Olağan Genel Kurul toplantısı gündem maddelerinin içerikteki şekilde tespit edilmesine karar verilmiştir. Saygılarımızla. 

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

GARFA 01.03.2023 16:47:23

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) 

Gönderim Tarihi:01.03.2023 16:47:23

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Bono itfası

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?

Evet

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?

Hayır

Bildirim Konusu

İtfa

Düzeltme Nedeni

Düzeltme olmayıp daha önce girilen kitle fonu alanında güncelleme yapılmıştır.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

08.08.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi

TRY

Tutar

168.140.000

İhraç Tavanı Kıymet Türü

Borçlanma Aracı

Satış Türü

Nitelikli Yatırımcıya Satış

Yurt İçi / Yurt Dışı

Yurt İçi

Kurul Onay Tarihi

01.09.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü

Finansman Bonosu

Vade Tarihi

01.03.2023

Vade (Gün Sayısı)

71

Satış Şekli

Nitelikli Yatırımcıya Satış

Planlanan Nominal Tutar

168.140.000

İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke

Türkiye

Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Merkezi Saklamacı Kuruluş

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

Satışa Başlanma Tarihi

19.12.2022

Satışın Tamamlanma Tarihi

20.12.2022

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar

168.140.000

Vade Başlangıç Tarihi

20.12.2022

İhraç Fiyatı

0,96075

Faiz Oranı Türü

İskontolu

Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%)

4,0849

Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)

21

Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)

22,8537

Borsada İşlem Görme Durumu

Evet

Ödeme Türü

TL Ödemeli

ISIN Kodu

TRFGRFA32314

Kupon Sayısı

0

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

168.140.000

İtfa Tarihi

01.03.2023

Kayıt Tarihi

28.02.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ödeme Gerçekleştirildi mi?

Evet

Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi

01.03.2023

Döviz Cinsi

TRY

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?

Evet

İhraççı Derecelendirme Notu 

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş

Derecelendirme Notu

Notun Verilme Tarihi

Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?

Fitch Ratings Ltd

B

26.07.2022

Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 19 Aralık 2022 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 20 Aralık 2022, vade bitiş tarihi 01 Mart 2023 olan 168.140.000-TL (YüzaltmışsekizmilyonyüzkırkbinTürklirası) nominal değerli, 71 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı itfası gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla

GARFA 01.03.2023 16:01:13

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi 

Gönderim Tarihi:01.03.2023 16:01:13

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi 

2023 yılı bağımsız denetim firması seçimi 

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

-

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği

2023

Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi

-

Tescil Tarihi

-

Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su

-

Açıklamalar

Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda karara bağlanmak üzere, 

Şirketimizin 2023 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi' nin (EY) seçilmesine ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. Saygılarımızla. 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

GARFA 01.03.2023 16:00:30

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim 

Gönderim Tarihi:01.03.2023 16:00:30

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

2022 yılı kar dağıtım kararı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?

Hayır

Karar Tarihi

01.03.2023

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli

Ödenmeyecek

Para Birimi

TRY

Pay Biçiminde Ödeme

Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri

Ödeme

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)

Stopaj Oranı(%)

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)

A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGRFA00017

0,0000000

0

0

0,0000000

0

B Grubu, GARFA, TRAAKFIN91P6

0,0000000

0

0

0,0000000

0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri

Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)

Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)

A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGRFA00017

0

0

B Grubu, GARFA, TRAAKFIN91P6

0

0

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda karara bağlanmak üzere,

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarına göre ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21.02.2023 tarihli kar dağıtımına ilişkin kararı uyarınca,

"2022 yılında elde edilen kâra ilişkin olarak; Dünya genelinde sürmekte olan ekonomik istikrarsızlık ve durgunluk beklentileri dikkate alındığında şirketlerin özkaynak yapılarının güçlü tutulmasına yönelik ihtiyatlı politikanın sürdürülmesinin gerektiği, bu çerçevede, hissedarlara 2022 yılında elde edilen kârlar ile 2022 yılı öncesinde elde edilmekle birlikte dağıtım konusu yapılmayarak özkaynaklar altında tutulan kâr ve yedeklerin nakit çıkışına neden olacak şekilde kâr dağıtımına konu edilmemesinin faydalı olacağı; bununla birlikte olası kâr dağıtım taleplerinin, ihtiyatlılık ilkesi ve başta standart oran olmak üzere şirketlerin özel durumları dikkate alınarak değerlendirilebileceği" hususu dikkate alınarak; 

Şirketimiz esas sözleşmesinde düzenlenen "kârın tespiti ve dağıtımı" esasına uygun olarak, 464.500.501,56-TL tutarındaki 2022 yılı kârından, vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan 350.742.453,56-TL tutarındaki net dönem kârının, 2022 yılı dönem kârından hesaplanan 113.758.048,00-TL tutarındaki net vergi etkisi de dikkate alınarak, yasal ve olağanüstü kâr yedekleri hesaplarına aktarılması ve bu şekilde Şirket bünyesinde tutulmasının, Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir. Saygılarımızla. 

 
 

Eklenen Dökümanlar

EK: 1

2022_yılı_Kar_DagıtımTablosu.pdf

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

79.500.000

2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)

15.900.000

*

SPK'ya Göre

Yasal Kayıtlara (YK) Göre

3. Dönem Kârı

464.500.501,56

464.500.501,56

4. Vergiler ( - )

113.758.048

151.805.107,01

5. Net Dönem Kârı

350.742.453,56

312.695.394,55

6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )

0

0

7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )

0

0

8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı

350.742.453,56

0

Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)

0

0

Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı

0

0

9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )

0

0

10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı

0

0

11. Ortaklara Birinci Kâr Payı

0

0

* Nakit

0

0

* Bedelsiz

0

0

12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı

0

0

13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı

0

0

* Çalışanlara

0

0

* Yönetim Kurulu Üyelerine

0

0

* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere

0

0

14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı

0

0

15. Ortaklara İkinci Kâr Payı

0

0

16. Genel Kanuni Yedek Akçe

0

0

17. Statü Yedekleri

0

0

18. Özel Yedekler

0

0

19. Olağanüstü Yedek

350.742.453,56

0

20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

0

0

Kar Payı Oranları Tablosu

Pay Grubu

TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET

TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)

TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)

1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET

1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET

A Grubu

0

0

0

0

0

B Grubu

0

0

0

0

0

TOPLAM

0

0

0

0

0

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

GARFA 01.03.2023 15:59:05

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 

Gönderim Tarihi:01.03.2023 15:59:05

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

29.03.2023 Tarihinde Yapılacak 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?

Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi

Olağan Genel Kurul

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi

01.01.2022

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi

31.12.2022

Karar Tarihi

01.03.2023

Genel Kurul Tarihi

29.03.2023

Genel Kurul Saati

10:30

GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih

28.03.2023

Ülke

Türkiye

Şehir

İSTANBUL

İlçe

PENDİK

Adres

Çamçeşme Mahallesi Tersane Caddesi No:15 Pendik/İSTANBUL

Gündem Maddeleri

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi

2 - 2022 yılı Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi

3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetçi raporunun okunması

4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

5 - 2022 yılı kâr dağıtımı, kârın kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin onaya sunulması,

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,

7 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince, 2023 yılı hesap dönemi için bağımsız denetçinin Seçimi

8 - Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti,

9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi,

10 - Şirket'in 2022 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlarla ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için mevzuat uyarınca üst sınır belirlenmesi,

11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, şirketimiz ile işlem yapabilmeleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda 2022 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

12 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

13 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

Genel Kurul Davet_2022.pdf - İlan Metni

EK: 2

GK Bilgilendirme dokümanı_2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısının 29.03.2023 Çarşamba günü saat 10:30'da Garanti Faktoring A.Ş.'nin şirket merkez adresi olan Çamçeşme Mahallesi, Tersane Caddesi No:15 Pendik/İSTANBUL şirket adresinde ve elektronik ortamda, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesinin ilan ve davet usullerine riayetle toplanmasına, Olağan Genel Kurul toplantısı gündem maddelerinin içerikteki şekilde tespit edilmesine karar verilmiştir. Saygılarımızla. 

GARFA 28.02.2023 18:14:11 

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 

Gönderim Tarihi:28.02.2023 18:14:11  

Bildirim Tipi:DG  

Yıl:2022  

Periyot:1  

Özet Bilgi 

2022 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 

 

 

İlgili Şirketler  

[]  

             

İlgili Fonlar  

[]  

             

 

           

Uyum Durumu  

Açıklama  

Evet  

Kısmen  

Hayır  

Muaf  

İlgisiz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. GENEL KURUL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. OY HAKKI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu’nda oy haklarını kullanmamıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. AZLIK HAKLARI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami özen göstermiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esas sözleşmenin 17. maddesinde; "Azınlık hakları sermayenin en az yirmide birine sahip pay sahipleri tarafından kullanılacaktır. Sermayenin en az yirmide birine sahip pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu 411. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu’ndan Genel Kurul’u toplantıya çağırmasını isteyebilir veya Genel Kurul zaten toplanacak ise karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilir" hükmü bulunmaktadır. Ayrıca tüm pay sahiplerine ayrım gözetmeksizin eşit bilgilendirme ve yatırımcı ilişkileri fonksiyonu yerine getirilmektedir.  

 

 

1.6. KAR PAYI HAKKI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. PAYLARIN DEVRİ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5’inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. FAALİYET RAPORU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürlerin bir kısmı, Şirketin kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim bölümünde yayınlanmaktadır.  

 

 

3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garanti Faktoring, her yıl tüm şirket çalışanlarının katıldığı Genel Müdür sunumu ile vizyon toplantıları düzenlemektedir. Dönemsel düzenlenen bölge bütçe ve performans görüşmeleri ve haftalık periyodlar ile geçekleştirilen aktif-pasif komitesi toplantıları ile Şirket’in gelişimine yönelik bilgiler verilmekte, öneriler iletilmekte ve gelişmeler takip edilmektedir.  

 

 

3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Ortak T. Garanti Bankası tarafından, iştirakleri de içerecek şekilde EUR 100 mio tutarında yönetici sorumluluk poliçesi bulunmakktadır.  

 

 

4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25’lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri ana hissedarımız olan T. Garanti Bankası A.Ş.’nin şirket faaliyetlerimiz ile ilintili alanlarda görev yapan genel müdür yardımcıları ve Sn. Genel Müdürü’nden oluşmaktadır. Dolayısıyla, Şirketimizin yönetim kurulu üyesi seçimleri ve değişimlerinde bu alanlarda görevli T. Garanti Bankası A.Ş. üst düzey yöneticileri şirketimizin de yönetim kurulu üyesi olarak belirlenmektedir. Yönetim Kurulu üyelerimizin belirlenmesi ile ilgili izlenen politikamız bu şekildedir. Önümüzdeki dönemde de yönetim kurulu üyelerimizin seçimi bu politikaya bağlı olarak şekillenecektir. Yönetim Kurulu üyelerimiz arasında bir kadın üye mevcuttur.  

 

 

4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel veya elektronik katılım sağlamıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yönetim kurulu üye sayısı nedeniyle her bir yönetim kurulu üyesi birden fazla komitede görev almaktadır.  

 

 

4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yönetim Kurulu üyelerinin görev aldıkları komitelerin faaliyetlerine ilişkin sunumlar YK toplantılarında görüşülmekte ve değerlendirilmektedir. Alınacak aksiyonlar, geliştirilecek alanlar vb konular Yk toplantılarında kararlaştırılmakta ve takibi yapılmaktadır. Belirtilen hususlar dışında ayrıca bir performans değerlendirmesi yapılmamaktadır.  

 

 

4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenen yıllık ücretler faaliyet raporunda açıklanmaktadır. Ayrıca diğer YK üyelerine huzur hakkı ödenmemektedir. Üst yönetime ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ödenen ücretler genel kurul toplantılarında ve faaliyet raporlarında toplu tutar olarak bildirilmektedir.  

 

GARFA 28.02.2023 18:13:58

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 

Gönderim Tarihi:28.02.2023 18:13:58  

Bildirim Tipi:DG  

Yıl:2022  

Periyot:1  

Özet Bilgi 

2022 yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 

 

 

İlgili Şirketler  

[]  

                                     

İlgili Fonlar  

[]  

                                     

 

                                   

Türkçe  

                                 

 

                                 

 

1. PAY SAHİPLERİ  

 

 

 

 

 

 

                                 

 

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması  

 

 

 

 

 

 

                                 

 

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı  

 

 

 

 

 

 

                                 

 

1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı  

 

 

 

 

 

 

                                 

 

Özel denetçi talebi sayısı  

 

 

 

 

 

 

                                 

 

Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı  

 

 

 

 

 

 

                                 

 

1.3. Genel Kurul  

 

 

 

 

 

 

                                 

 

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı  

 

 

 

 

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015394  

 

                                 

 

Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı  

 

 

 

 

Hayır  

 

                                 

 

İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları  

 

 

 

 

 

 

                                 

 

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları  

 

 

 

 

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1105979  

 

                                 

 

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları  

 

 

 

 

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1105979  

 

                                 

 

Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı  

 

 

 

 

Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Bağış ve Yardım Politikası  

 

                                 

 

Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı  

 

 

 

 

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015394  

 

                                 

 

Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası  

 

 

 

 

Madde 17  

 

                                 

 

Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi  

 

 

 

 

 

 

                                 

 

1.4. Oy Hakları  

 

 

 

 

 

 

                                 

 

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı  

 

 

 

 

Hayır (No)  

 

                                 

 

Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları  

 

 

 

 

 

 

                                 

 

En büyük pay sahibinin ortaklık oranı  

 

 

 

 

% 81,84  

 

                                 

 

1.5. Azlık Hakları  

 

 

 

 

 

 

                                 

 

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği  

 

 

 

 

Evet (Yes)  

 

                                 

 

Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.  

 

 

 

 

Madde 17  

 

                                 

 

1.6. Kar Payı Hakkı  

 

 

 

 

 

 

                                 

 

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı  

 

 

 

 

Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Kar Dağıtım Politikası  

 

                                 

 

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni  

 

 

 

 

"Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı’nda karara bağlanmak üzere, Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II.14.1. sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan ve KMPG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarına göre ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21.01.2022 tarih ve 10056 sayılı Kararı uyarınca, 6361 Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun (Kanun) 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında; Covid-19 salgınının ortaya çıkan yeni varyantlarının reel ekonomiye ve dolayısıyla finansal piyasalara olumsuz yansımalarının 2022 yılında da sürebileceği dikkate alınarak Şirketlerin özkaynak yapılarının güçlü tutulmasına yönelik ihtiyatlı politikanın sürdürülmesine, Bu çerçevede, 2021 yılında elde edilecek olan kârlar ile 2021 yılı öncesinde elde edilmekle birlikte dağıtım konusu yapılmayarak özkaynaklar altında tutulan kâr ve yedeklerin nakit çıkışına neden olacak şekilde hissedarlara kâr dağıtımına konu edilmemesi gerektiği hususu dikkate alınarak; Şirketimiz esas sözleşmesinde düzenlenen “kârın tespiti ve dağıtımı” esasına uygun olarak, 167.025.768,30-TL tutarındaki 2021 yılı kârından, vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan 131.936.417,30-TL tutarındaki net dönem kârının, 2021 yılı dönem kârından hesaplanan 35.089.351,00 -TL tutarındaki ertelenmiş vergi etkisi de dikkate alınarak, yasal ve olağanüstü kâr yedekleri hesaplarına aktarılması ve bu şekilde Şirket bünyesinde tutulmasının, Genel Kurul’a teklif edilmesine karar verilmiştir. "  

 

                                 

 

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı  

 

 

 

 

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015394  

 

                                 

 

Bildirim İçeriği  

 

 

 

 

 

 

                                 

 

Genel Kurul Toplantıları  

 

 

 

 

 

 

                                 

 
 

Genel Kurul Toplantıları  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genel Kurul Tarihi  

Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı  

Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı  

Doğrudan temsil edilen payların oranı  

Vekaleten temsil edilen payların oranı  

Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı  

Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı  

Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası  

Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)  

KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04/04/2022  

 

% 91,64  

% 0  

% 91,62  

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015394  

Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul Toplantıları  

 

77  

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015394  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlgili Şirketler  

[]  

   

İlgili Fonlar  

[]  

   

 

 

Türkçe  

 

 

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK  

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi  

 

 

 

 

 

 

 

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları  

 

 

 

 

Yatırımcı İlişkileri / https://www.garantibbvafactoring.com/tr/yatirimci-iliskileri  

 

 

Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm  

 

 

 

 

Yatırımcı İlişkileri/Ortaklık Yapısı / https://www.garantibbvafactoring.com/tr/yatirimci-iliskileri/ortaklik-yapisi  

 

 

Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller  

 

 

 

 

Türkçe, İngilizce  

 

 

2.2. Faaliyet Raporu  

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları  

 

 

 

 

 

 

 

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı  

 

 

 

 

Yönetim Kurulu  

 

 

b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı  

 

 

 

 

Komiteler ve Komite Toplantılarına Katılım  

 

 

c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı  

 

 

 

 

Yönetim Kurulu  

 

 

ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı  

 

 

 

 

Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler  

 

 

d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı  

 

 

 

 

Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler  

 

 

e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı  

 

 

 

 

Yoktur  

 

 

f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı  

 

 

 

 

Yoktur  

 

 

g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı  

 

 

 

 

Amacımız,Değerlerimiz ve Stratejik Önceliklerimiz  

 

 

 

 

İlgili Şirketler  

[]  

   

İlgili Fonlar  

[]  

   

 

 

Türkçe  

 

 

3. MENFAAT SAHİPLERİ  

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası  

 

 

 

 

 

 

 

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı  

 

 

 

 

Yatırımcı İlişkileri/Kıdem ve İhbar Tazminat Politikası  

 

 

Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı  

 

 

 

 

 

 

 

İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı  

 

 

 

 

İnsan Kaynakları Birim Yönetmeni  

 

 

Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri  

 

 

 

 

Çalışanlar, Şirket’in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerinin oluşması durumunda İç Kontrol ve Uyum Birimi sorumluluğunda olan “etikbildirim@garantibbvafactoring.com” e-posta adresi ya da “+(90) 212 286 77 03” numaralı telefon üzerinden “ Etik Bildirim Hattı”na iletilebilmektedir.  

 

 

3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi  

 

 

 

 

 

 

 

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı  

 

 

 

 

Yoktur  

 

 

Çalışanların temsil edildiği yönetim organları  

 

 

 

 

Yoktur  

 

 

3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası  

 

 

 

 

 

 

 

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü  

 

 

 

 

Yoktur  

 

 

Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti  

 

 

 

 

"Garanti Faktoring A.Ş. yıllık insan gücü ihtiyaçlarını bütçe döneminde stratejik planlar ve devinim nedeniyle oluşabilecek pozisyon açıkları göz önüne alarak belirler, bütçe ve faaliyet planlarına dönüştürür. Bütçelenmiş olan pozisyonların haricinde, eleman talep edilmesi durumunda işe alım sürecinin başlayabilmesi için Genel Müdür ile İnsan Kaynakları onayı gerekmektedir. Garanti Faktoring A.Ş. bünyesindeki açık pozisyonlar, İnsan Kaynakları tarafından çeşitli işe alım portallarında yayınlanan ilanlar ve gerektiği hallerde şirketin web sitesi üzerinden duyurulur. Gelen başvurulardan uygun görülen adaylar göreve yönelik işe alım testleri ve mülakat aşamalarından geçerler. Gerekli görüldüğü takdirde adayın bilgisi dahilinde aday hakkında önceki işyerinden referans alınabilir. Gerekli sınav ve mülakatları başarıyla tamamlayamayan kişilere işe alımda hiçbir şekilde ayrımcılık yapılamaz. İşe başlaması uygun görülen aday için, şirketin ünvan yapısı ve ücret sistemi esas alınarak, üzerinde karar verilen koşullar çerçevesinde iş teklifi yapılır. Garanti Faktoring’in çalışanı kendi işinin lideridir. Çalışanlarımız karşılaştıkları yetkinlik ve performans değerlendirmeleri sonucunda kendi kariyer hedeflerini, yöneticileri ile birlikte kendileri tanımlar, planlar ve yönetirler. Bu işleyişle Garanti Faktoring, yöneticilerini dekendi içinden yetiştirmeye önem verir. Şirketimiz, fırsat eşitliği ilkesine bağlı olarak çalışanları arasında ayırım yapmaz. Bir kişiyi iş için seçmenin veya yükseltmenin ya da görevini değiştirmenin temel kriteri o kişinin o iş için uygun kişi olmasıdır. "  

 

 

Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı  

 

 

 

 

Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)  

 

 

Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti  

 

 

 

 

"Çalışanlarımız, nezaket ve saygı sınırları çerçevesinde profesyonel bir çalışma ortamının oluşmasını sağlayacak şekilde hareket eder. Başka bir çalışana görev, yetki ve sorumlulukları ile bağdaşmayacak biçimde şahsi işlerini yaptırmazlar. İşyeri dışında da birbirlerine sözlü saldırıda bulunmazlar veya kötü söz sarf etmezler, fiziki saldırı ve şiddet uygulaması gibi kötü muamelelerde bulunmazlar. Her kademedeki çalışanımız birbiriyle ilişkisini, işyerinde veya iş yeri dışında cinsel taciz, ayrımcılık veya kötü muamele olarak algılanmayacak ve çalışma iklimini bozmayacak şekilde sürdürür. Yöneticilerimiz iş yerlerinde her türlü kötü muamele, ayrımcılık veya cinsel taciz eylemlerine engel olabilmek amacıyla gereken tedbirleri alır, şüphelenilen durumlarda İnsan Kaynakları Birimi’ne bildirimde bulunur. Çalışanlarımız da bu konudaki şikayetlerini üst yöneticilerine veya doğrudan İnsan Kaynakları Birimi’ne bildirir. Bu tür şikayetlerde bulunmak, şikayette bulunan kişi aleyhine kullanılmaz, ciddiyetle ele alınır ve sonuçlandırılır. Her türlü kötü muamele, ayrımcılık veya cinsel taciz ile bu tür davranışların gizlenmesi yönündeki eylemler şirketimizde en şiddetli yaptırımlarla cezalandırılır. "  

 

 

İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı  

 

 

 

 

Yoktur  

 

 

3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk  

 

 

 

 

 

 

 

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı  

 

 

 

 

Yatırımcı İlişkileri/Etik İlke ve Kurallar  

 

 

Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler  

 

 

 

 

"Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim. Garanti Faktoring, gerçekleştirdiği tüm işlemlerde çevresel ve sosyal duyarlılığa azami dikkat ve özeni göstermekte, kurulan iş ilişkilerinin çevresel etkilerinin ve müşteri taleplerinin net olarak değerlendirilmesini sağlamaktadır. Bu kapsamda, gerçekleştirilen tüm işlemlerin ve müşteri faaliyetlerinin, Şirket politikalarının ve mevzuatın gerektirdiği sosyal ve çevresel standartları karşıladığı gözetilmektedir. Garanti Faktoring, ulusal mevzuat ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle yasaklanan ve kısıtlama getirilen faaliyetleri ve aşağıdaki konuları içeren faaliyetleri/projeleri herhangi bir çevresel ve sosyal etki değerlendirmesine tabi tutmaksızın ya da tutar sınırı gözetmeksizin finanse etmez."  

 

 

İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler  

 

 

 

 

Garanti Yolsuzlukla Mücadele Politikası, Yönetim Kurulumuzun 24.09.2020 tarihli toplantısında onaylanarak yürürlüğe alınmıştır.  

 

 

 

 

İlgili Şirketler  

[]  

                             

İlgili Fonlar  

[]  

                             

 

                           

Türkçe  

                         

 

                         

 

4. YÖNETİM KURULU-I  

 

 

 

 

 

 

                         

 

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları  

 

 

 

 

 

 

                         

 

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi  

 

 

 

 

Yoktur  

 

                         

 

Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı  

 

 

 

 

Hayır (No)  

 

                         

 

Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği  

 

 

 

 

Evet (Yes)  

 

                         

 

Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği  

 

 

 

 

Recep Baştuğ-Yönetim Kurulu Başkanı Murat Atay- Yönetim Kurulu Başkan Vekili  

 

                         

 

İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı  

 

 

 

 

 

 

                         

 

Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası  

 

 

 

 

Komiteler ve Komite Toplantılarına Katılım  

 

                         

 

Yönetim kurulu başkanının adı  

 

 

 

 

Recep Baştuğ  

 

                         

 

İcra başkanı / genel müdürün adı  

 

 

 

 

Kaya Yıldırım  

 

                         

 

Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı  

 

 

 

 

 

 

                         

 

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı  

 

 

 

 

 

 

                         

 

Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı  

 

 

 

 

 

 

                         

 

Kadın üyelerin sayısı ve oranı  

 

 

 

 

1 %11  

 

                         

 

Bildirim İçeriği  

 

 

 

 

 

 

                         

 

Yönetim Kurulunun Yapısı  

 

 

 

 

 

 

                         

 
 

Yönetim Kurulunun Yapısı  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı  

İcrada Görevli Olup Olmadığı  

Bağımsız Üye Olup Olmadığı  

Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi  

Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı  

Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği  

Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı  

Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recep BAŞTUĞ  

İcrada görevli (Executive)  

Bağımsız üye değil (Not independent director)  

15/10/2019  

 

İlgisiz (Not applicable)  

İlgisiz (Not applicable)  

Evet (Yes)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Murat ATAY  

İcrada görevli (Executive)  

Bağımsız üye değil (Not independent director)  

15/02/2021  

 

İlgisiz (Not applicable)  

İlgisiz (Not applicable)  

Evet (Yes)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cemal ONARAN  

İcrada Görevli Değil (Non-executive)  

Bağımsız üye değil (Not independent director)  

13/03/2017  

 

İlgisiz (Not applicable)  

İlgisiz (Not applicable)  

Evet (Yes)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osman Bahri TURGUT  

İcrada Görevli Değil (Non-executive)  

Bağımsız üye değil (Not independent director)  

23/03/2016  

 

İlgisiz (Not applicable)  

İlgisiz (Not applicable)  

Evet (Yes)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sibel KAYA  

İcrada Görevli Değil (Non-executive)  

Bağımsız üye değil (Not independent director)  

15/02/2021  

 

İlgisiz (Not applicable)  

İlgisiz (Not applicable)  

Evet (Yes)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aydın Güler  

İcrada Görevli Değil (Non-executive)  

Bağımsız üye değil (Not independent director)  

30/03/2020  

 

İlgisiz (Not applicable)  

İlgisiz (Not applicable)  

Evet (Yes)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaya YILDIRIM  

İcrada görevli (Executive)  

Bağımsız üye değil (Not independent director)  

01/08/2018  

 

İlgisiz (Not applicable)  

İlgisiz (Not applicable)  

Evet (Yes)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nihat KARADAĞ  

İcrada Görevli Değil (Non-executive)  

Bağımsız üye (Independent director)  

26/03/2019  

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015394  

Değerlendirildi (Considered)  

Hayır (No)  

Evet (Yes)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serkan ÇANKAYA  

İcrada Görevli Değil (Non-executive)  

Bağımsız üye (Independent director)  

26/03/2019  

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015394  

Değerlendirildi (Considered)  

Hayır (No)  

Evet (Yes)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlgili Şirketler  

[]  

                 

İlgili Fonlar  

[]  

                 

 

               

Türkçe  

             

 

             

 

4. YÖNETİM KURULU-II  

 

 

 

 

 

 

             

 

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli  

 

 

 

 

 

 

             

 

Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı  

 

 

 

 

23  

 

             

 

Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı  

 

 

 

 

% 100  

 

             

 

Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı  

 

 

 

 

Hayır (No)  

 

             

 

Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu  

 

 

 

 

 

 

             

 

Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı  

 

 

 

 

Yoktur  

 

             

 

Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır  

 

 

 

 

Yoktur  

 

             

 

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler  

 

 

 

 

 

 

             

 

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı  

 

 

 

 

Komiteler ve Komite Toplantılarına Katılım  

 

             

 

Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı  

 

 

 

 

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/224354  

 

             

 

Bildirim İçeriği  

 

 

 

 

 

 

             

 

Yönetim Kurulu Komiteleri-I  

 

 

 

 

 

 

             

 
 

Yönetim Kurulu Komiteleri-I  

 

 

 

 

 

 

 

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları  

Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı  

Komite Üyelerinin Adı-Soyadı  

Komite Başkanı Olup Olmadığı  

Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı  

 

 

 

 

 

 

Denetim Komitesi (Audit Committee)  

 

Nihat Karadağ  

Evet (Yes)  

Yönetim kurulu üyesi (Board member)  

 

 

 

 

 

 

Denetim Komitesi (Audit Committee)  

 

Serkan Çankaya  

Hayır (No)  

Yönetim kurulu üyesi (Board member)  

 

 

 

 

 

 

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)  

 

Nihat Karadağ  

Evet (Yes)  

Yönetim kurulu üyesi (Board member)  

 

 

 

 

 

 

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)  

 

Osman Bahri Turgut  

Hayır (No)  

Yönetim kurulu üyesi (Board member)  

 

 

 

 

 

 

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)  

 

Serap Çakır  

Hayır (No)  

Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)  

 

 

 

 

 

 

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)  

 

Nihat Karadağ  

Hayır (No)  

Yönetim kurulu üyesi (Board member)  

 

 

 

 

 

 

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)  

 

Serkan Çankaya  

Hayır (No)  

Yönetim kurulu üyesi (Board member)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlgili Şirketler  

[]  

                     

İlgili Fonlar  

[]  

                     

 

                   

Türkçe  

                 

 

                 

 

4. YÖNETİM KURULU-III  

 

 

 

 

 

 

                 

 

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II  

 

 

 

 

 

 

                 

 

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)  

 

 

 

 

Yatırımcı İlişkileri/Komiteler  

 

                 

 

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)  

 

 

 

 

Yatırımcı İlişkileri/Komiteler  

 

                 

 

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)  

 

 

 

 

Yatırımcı İlişkileri/Komiteler/Kurumsal Yönetim Komitesi  

 

                 

 

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)  

 

 

 

 

Yatırımcı İlişkileri/Komiteler  

 

                 

 

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)  

 

 

 

 

Yatırımcı İlişkileri/Komiteler/Kurumsal Yönetim Komitesi  

 

                 

 

4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar  

 

 

 

 

 

 

                 

 

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı  

 

 

 

 

Geçmiş Dönem Bütçe ve Performans Değerlendirmesi  

 

                 

 

Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı  

 

 

 

 

Yatırımcı İlişkileri/Ücretlendirme Politikası  

 

                 

 

Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı  

 

 

 

 

Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Verilen Ücretler ile Sağlanan Tüm Menfaatler  

 

                 

 

Bildirim İçeriği  

 

 

 

 

 

 

                 

 

Yönetim Kurulu Komiteleri-II  

 

 

 

 

 

 

                 

 
 

Yönetim Kurulu Komiteleri-II  

 

 

 

 

 

 

 

 

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları  

Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı  

İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı  

Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı  

Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı  

Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı  

 

 

 

 

 

 

 

Denetim Komitesi (Audit Committee)  

 

% 100  

% 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)  

 

% 100  

% 33  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)  

 

% 100  

% 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GARFA 13.02.2023 16:09:19

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.

İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:13.02.2023 16:09:19

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Borçlanma Aracı ihracı için Genel Müdürlüğe yetki verilmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?

Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi

10.02.2023

İhraç Tavanı Tutarı

3.176.000.000

Para Birimi

TRY

İhraç Tavanı Kıymet Türü

Borçlanma Aracı

Satış Türü

Nitelikli Yatırımcıya Satış

Yurt İçi / Yurt Dışı

Yurt İçi

Ek Açıklamalar

Garanti Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulunun 10 Şubat 2023 tarihli kararı uyarınca; Genel Müdürlüğe verdiği yetkiye istinaden; Şirketimizin Türk Lirası cinsinden, 3.176.000.000 TL - (Üç Milyar Yüz Yetmiş Altı Milyon Türk Lirası) tutara kadar, yurt içinde, TL cinsinden farklı tutar, vade ve faizlerde, tertipler halinde nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunacaktır. Bilgilerinize sunarız.

GARFA 06.02.2023 13:19:26

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:06.02.2023 13:19:26

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Bono ihracının tamamlanması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?

Hayır

Bildirim Konusu

Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

08.08.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi

TRY

Tutar

982.000.000

İhraç Tavanı Kıymet Türü

Borçlanma Aracı

Satış Türü

Nitelikli Yatırımcıya Satış

Yurt İçi / Yurt Dışı

Yurt İçi

Kurul Onay Tarihi

01.09.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Planlanan Nominal Tutar

95.000.000

Planlanan Maksimum Nominal Tutar

95.000.000

Merkezi Saklamacı Kuruluş

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.

İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke

Türkiye

Türü

Finansman Bonosu

Vadesi

05.06.2023

Vade (Gün Sayısı)

119

Faiz Oranı Türü

İskontolu

Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%)

7,0096

Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)

21,50

Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)

23,0966

Satış Şekli

Nitelikli Yatırımcıya Satış

ISIN Kodu

TRFGRFA62311

Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Ödeme Türü

TL Ödemeli

Satışa Başlanma Tarihi

03.02.2023

Satışın Tamamlanma Tarihi

06.02.2023

Borsada İşlem Görme Durumu

Evet

Vade Başlangıç Tarihi

06.02.2023

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar

95.000.000

İhraç Fiyatı

0,9345

Kupon Sayısı

0

İtfa Tarihi

05.06.2023

Kayıt Tarihi

02.06.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi

05.06.2023

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

95.000.000

Döviz Cinsi

TRY

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?

Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş

Derecelendirme Notu

Notun Verilme Tarihi

Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?

Fitch Ratings Ltd

B

26.07.2022

Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 03 Şubat 2023 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 06 Şubat 2023, vade bitiş tarihi 05 Haziran 2023 olan 95.000.000-TL (DoksanbeşmilyonTürklirası)) nominal değerli, 119 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı ihracı gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla

GARFA 01.02.2023 14:15:17

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:01.02.2023 14:15:17

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Bono itfası

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?

Evet

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?

Hayır

Bildirim Konusu

İtfa

Düzeltme Nedeni

Yapılan bildirim düzeltme olmayıp, güncel alanlara bilgi girişi yapılmıştır.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

08.08.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi

TRY

Tutar

145.000.000

İhraç Tavanı Kıymet Türü

Borçlanma Aracı

Satış Türü

Nitelikli Yatırımcıya Satış

Yurt İçi / Yurt Dışı

Yurt İçi

Kurul Onay Tarihi

01.09.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Planlanan Nominal Tutar

145.000.000

Merkezi Saklamacı Kuruluş

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke

Türkiye

Türü

Finansman Bonosu

Vadesi

01.02.2023

Vade (Gün Sayısı)

133

Faiz Oranı Türü

İskontolu

Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%)

7,6521

Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)

21

Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)

22,4280

Satış Şekli

Nitelikli Yatırımcıya Satış

ISIN Kodu

TRFGRFA22315

Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Ödeme Türü

TL Ödemeli

Satışa Başlanma Tarihi

20.09.2022

Satışın Tamamlanma Tarihi

21.09.2022

Borsada İşlem Görme Durumu

Evet

Vade Başlangıç Tarihi

21.09.2022

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar

145.000.000

İhraç Fiyatı

0,92892

Kupon Sayısı

0

İtfa Tarihi

01.02.2023

Kayıt Tarihi

31.01.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi

01.02.2023

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

145.000.000

Döviz Cinsi

TRY

Ödeme Gerçekleştirildi mi?

Evet

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?

Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş

Derecelendirme Notu

Notun Verilme Tarihi

Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?

Fitch Ratings Ltd

B

26.07.2022

Evet

 

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 20 Eylül 2022 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 21 Eylül 2022, vade bitiş tarihi 01 Şubat 2023 olan 145.000.000-TL (YüzkırkbeşmilyonTürklirası) nominal değerli, 133 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı itfası gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla

GARFA 01.02.2023 11:45:42

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:01.02.2023 11:45:42

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Bono ihracının tamamlanması açıklamasının güncellemesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?

Evet

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?

Hayır

Bildirim Konusu

Satışın Tamamlanması

Düzeltme Nedeni

Kitle Fonu Bağlantısı seçeneğinin hayır olarak güncellenmesi.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

08.08.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi

TRY

Tutar

188.860.000

İhraç Tavanı Kıymet Türü

Borçlanma Aracı

Satış Türü

Nitelikli Yatırımcıya Satış

Yurt İçi / Yurt Dışı

Yurt İçi

Kurul Onay Tarihi

01.09.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Planlanan Nominal Tutar

188.860.000

Merkezi Saklamacı Kuruluş

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.

İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke

Türkiye

Türü

Finansman Bonosu

Vadesi

14.04.2023

Vade (Gün Sayısı)

72

Faiz Oranı Türü

İskontolu

Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%)

4,1425

Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)

21

Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)

22,8467

Satış Şekli

Nitelikli Yatırımcıya Satış

ISIN Kodu

TRFGRFA42321

Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Ödeme Türü

TL Ödemeli

Satışa Başlanma Tarihi

31.01.2023

Satışın Tamamlanma Tarihi

01.02.2023

Borsada İşlem Görme Durumu

Evet

Vade Başlangıç Tarihi

01.02.2023

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar

188.860.000

İhraç Fiyatı

0,96022

Kupon Sayısı

0

İtfa Tarihi

14.04.2023

Kayıt Tarihi

13.04.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi

14.04.2023

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

188.860.000

Döviz Cinsi

TRY

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?

Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş

Derecelendirme Notu

Notun Verilme Tarihi

Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?

Fitch Ratings Ltd

B

26.07.2022

Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 31 Ocak 2023 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 01 Şubat 2023, vade bitiş tarihi 14 Nisan 2023 olan 188.860.000-TL (YüzseksensekizbinsekizyüzaltmışTürklirası)) nominal değerli, 72 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı ihracı gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla

GARFA 01.02.2023 10:42:33

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:01.02.2023 10:42:33

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Bono ihracının tamamlanması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?

Hayır

Bildirim Konusu

Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

08.08.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi

TRY

Tutar

188.860.000

İhraç Tavanı Kıymet Türü

Borçlanma Aracı

Satış Türü

Nitelikli Yatırımcıya Satış

Yurt İçi / Yurt Dışı

Yurt İçi

Kurul Onay Tarihi

01.09.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Planlanan Nominal Tutar

188.860.000

Merkezi Saklamacı Kuruluş

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.

İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke

Türkiye

Türü

Finansman Bonosu

Vadesi

14.04.2023

Vade (Gün Sayısı)

72

Faiz Oranı Türü

İskontolu

Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%)

4,1425

Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)

21

Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)

22,8467

Satış Şekli

Nitelikli Yatırımcıya Satış

ISIN Kodu

TRFGRFA42321

Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Ödeme Türü

TL Ödemeli

Satışa Başlanma Tarihi

31.01.2023

Satışın Tamamlanma Tarihi

01.02.2023

Borsada İşlem Görme Durumu

Evet

Vade Başlangıç Tarihi

01.02.2023

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar

188.860.000

İhraç Fiyatı

0,96022

Kupon Sayısı

0

İtfa Tarihi

14.04.2023

Kayıt Tarihi

13.04.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi

14.04.2023

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

188.860.000

Döviz Cinsi

TRY

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?

Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş

Derecelendirme Notu

Notun Verilme Tarihi

Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?

Fitch Ratings Ltd

B

26.07.2022

Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 31 Ocak 2023 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 01 Şubat 2023, vade bitiş tarihi 14 Nisan 2023 olan 188.860.000-TL (YüzseksensekizbinsekizyüzaltmışTürklirası)) nominal değerli, 72 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı ihracı gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla


 

GARFA 03.01.2023 15:24:55

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) 

Gönderim Tarihi:03.01.2023 15:24:55 

Bildirim Tipi:ODA 

Yıl: 

Periyot: 

Özet Bilgi 

Bono itfası 

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? 

Evet 

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? 

Hayır 

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? 

Hayır 

Bildirim Konusu 

İtfa 

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 

08.08.2022 

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri 

Para Birimi 

TRY 

Tutar 

190.000.000 

İhraç Tavanı Kıymet Türü 

Borçlanma Aracı 

Satış Türü 

Nitelikli Yatırımcıya Satış 

Yurt İçi / Yurt Dışı 

Yurt İçi 

Kurul Onay Tarihi 

01.09.2022 

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri 

Planlanan Nominal Tutar 

190.000.000 

Planlanan Maksimum Nominal Tutar 

190.000.000 

Merkezi Saklamacı Kuruluş 

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. 

İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke 

Türkiye 

Türü 

Finansman Bonosu 

Vadesi 

03.01.2023 

Vade (Gün Sayısı) 

118 

Faiz Oranı Türü 

İskontolu 

Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 

6,5466 

Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 

20,25 

Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 

21,6706 

Satış Şekli 

Nitelikli Yatırımcıya Satış 

ISIN Kodu 

TRFGRFA12316 

Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu 

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 

Ödeme Türü 

TL Ödemeli 

Satışa Başlanma Tarihi 

06.09.2022 

Satışın Tamamlanma Tarihi 

07.09.2022 

Borsada İşlem Görme Durumu 

Evet 

Vade Başlangıç Tarihi 

07.09.2022 

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 

190.000.000 

İhraç Fiyatı 

0,93856 

Kupon Sayısı 

İtfa Tarihi 

03.01.2023 

Kayıt Tarihi 

02.01.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. 

Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 

03.01.2023 

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 

190.000.000 

Döviz Cinsi 

TRY 

Ödeme Gerçekleştirildi mi? 

Evet 

Derecelendirme 

İhraççının Derecelendirme Notu var mı? 

Evet 

İhraççı Derecelendirme Notu 

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş 

Derecelendirme Notu 

Notun Verilme Tarihi 

Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? 

Fitch Ratings Ltd 

26.07.2022 

Evet 

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? 

Hayır 

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? 

Hayır 

Ek Açıklamalar 

Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 6 Eylül 2022 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 7 Eylül 2022, vade bitiş tarihi 03 Ocak 2023 olan 190.000.000-TL (YüzdoksanmilyonTürklirası) nominal değerli, 118 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı itfası gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla 

GARFA 20.12.2022 15:12:39

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) 

Gönderim Tarihi:20.12.2022 15:12:39

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Bono ihracının tamamlanması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?

Hayır

Bildirim Konusu

Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

08.08.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi

TRY

Tutar

168.140.000

İhraç Tavanı Kıymet Türü

Borçlanma Aracı

Satış Türü

Nitelikli Yatırımcıya Satış

Yurt İçi / Yurt Dışı

Yurt İçi

Kurul Onay Tarihi

01.09.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Planlanan Nominal Tutar

168.140.000

Merkezi Saklamacı Kuruluş

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke

Türkiye

Türü

Finansman Bonosu

Vadesi

01.03.2023

Vade (Gün Sayısı)

71

Faiz Oranı Türü

İskontolu

Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%)

4,0849

Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)

21

Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)

22,8537

Satış Şekli

Nitelikli Yatırımcıya Satış

ISIN Kodu

TRFGRFA32314

Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Ödeme Türü

TL Ödemeli

Satışa Başlanma Tarihi

19.12.2022

Satışın Tamamlanma Tarihi

20.12.2022

Borsada İşlem Görme Durumu

Evet

Vade Başlangıç Tarihi

20.12.2022

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar

168.140.000

İhraç Fiyatı

0,96075

Kupon Sayısı

0

İtfa Tarihi

01.03.2023

Kayıt Tarihi

28.02.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi

01.03.2023

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

168.140.000

Döviz Cinsi

TRY

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?

Evet

İhraççı Derecelendirme Notu 

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş

Derecelendirme Notu

Notun Verilme Tarihi

Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?

Fitch Ratings Ltd

B

26.07.2022

Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 19 Aralık 2022 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 20 Aralık 2022, vade bitiş tarihi 01 Mart 2023 olan 168.140.000-TL (YüzaltmışsekizmilyonyüzkırkbinTürklirası) nominal değerli, 71 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı ihracı gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla

GARFA 01.12.2022 16:11:42 

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) 

Gönderim Tarihi:01.12.2022 16:11:42

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Bono itfası

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?

Evet

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?

Hayır

Bildirim Konusu

İtfa

Düzeltme Nedeni

Yapılan bildirim düzeltme olmayıp, güncel alanlara bilgi girişi yapılmıştır.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

20.04.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi

TRY

Tutar

176.500.000

İhraç Tavanı Kıymet Türü

Borçlanma Aracı

Satış Türü

Nitelikli Yatırımcıya Satış

Yurt İçi / Yurt Dışı

Yurt İçi

Kurul Onay Tarihi

26.05.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Planlanan Nominal Tutar

176.500.000

Merkezi Saklamacı Kuruluş

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke

Türkiye

Türü

Finansman Bonosu

Vadesi

01.12.2022

Vade (Gün Sayısı)

126

Faiz Oranı Türü

İskontolu

Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%)

9,6658

Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)

28,00

Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)

30,6408

Satış Şekli

Nitelikli Yatırımcıya Satış

ISIN Kodu

TRFGRFAA2211

Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Ödeme Türü

TL Ödemeli

Satışa Başlanma Tarihi

27.07.2022

Satışın Tamamlanma Tarihi

28.07.2022

Borsada İşlem Görme Durumu

Evet

Vade Başlangıç Tarihi

28.07.2022

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar

176.500.000

İhraç Fiyatı

0,91186

Kupon Sayısı

0

İtfa Tarihi

01.12.2022

Kayıt Tarihi

30.11.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi

01.12.2022

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

176.500.000

Döviz Cinsi

TRY

Ödeme Gerçekleştirildi mi?

Evet

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?

Evet

İhraççı Derecelendirme Notu 

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş

Derecelendirme Notu

Notun Verilme Tarihi

Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?

Fitch Ratings Ltd

B

26.07.2022

Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 27 Temmuz 2022 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 28 Temmuz 2022, vade bitiş tarihi 1 Aralık 2022 olan 176.500.000-TL (YüzyetmişaltımilyonbeşyüzbinTürklirası) nominal değerli, 126 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracının itfası gerçekleştirilmiştir. Sayglarımızla.

GARFA 11.11.2022 17:02:13

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 

Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri 

Gönderim Tarihi:11.11.2022 17:02:13

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi 

Olağandışı fiyat ve miktar hareketi hakkında 

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

21.09.2021

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 11.11.2022 tarih ve E-18454353-100.06-12452 sayılı yazısına istinaden, şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır. 

Saygılarımızla.

GARFA 09.11.2022 16:53:55

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) 

Gönderim Tarihi:09.11.2022 16:53:55

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Bono itfası

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?

Evet

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?

Hayır

Bildirim Konusu

İtfa

Düzeltme Nedeni

Yapılan bildirim düzeltme olmayıp, güncel alanlara bilgi girişi yapılmıştır.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

20.04.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi

TRY

Tutar

189.155.000

İhraç Tavanı Kıymet Türü

Borçlanma Aracı

Satış Türü

Nitelikli Yatırımcıya Satış

Yurt İçi / Yurt Dışı

Yurt İçi

Kurul Onay Tarihi

26.05.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Planlanan Nominal Tutar

189.155.000

Merkezi Saklamacı Kuruluş

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke

Türkiye

Türü

Finansman Bonosu

Vadesi

09.11.2022

Vade (Gün Sayısı)

99

Faiz Oranı Türü

İskontolu

Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%)

7,0521

Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)

26,00

Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)

28,5621

Satış Şekli

Nitelikli Yatırımcıya Satış

ISIN Kodu

TRFGRFAK2227

Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Ödeme Türü

TL Ödemeli

Satışa Başlanma Tarihi

01.08.2022

Satışın Tamamlanma Tarihi

02.08.2022

Borsada İşlem Görme Durumu

Evet

Vade Başlangıç Tarihi

02.08.2022

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar

189.155.000

İhraç Fiyatı

0,93412

Kupon Sayısı

0

İtfa Tarihi

09.11.2022

Kayıt Tarihi

08.11.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi

09.11.2022

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

189.155.000

Döviz Cinsi

TRY

Ödeme Gerçekleştirildi mi?

Evet

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?

Evet

İhraççı Derecelendirme Notu 

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş

Derecelendirme Notu

Notun Verilme Tarihi

Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?

Fitch Ratings Ltd

B

26.07.2022

Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 1 Ağustos 2022 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 2 Ağustos 2022, vade bitiş tarihi 9 Kasım 2022 olan 189.155.000-TL (YüzseksendokuzmilyonyüzellibeşbinTürklirası) nominal değerli, 99 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı itfası gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla.

GARFA 01.11.2022 17:00:04

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) 

Gönderim Tarihi:01.11.2022 17:00:04

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Bono itfası

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?

Evet

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?

Hayır

Bildirim Konusu

İtfa

Düzeltme Nedeni

Yapılan bildirim düzeltme olmayıp, güncel alanlara bilgi girişi yapılmıştır.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

20.04.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi

TRY

Tutar

182.125.000

İhraç Tavanı Kıymet Türü

Borçlanma Aracı

Satış Türü

Nitelikli Yatırımcıya Satış

Yurt İçi / Yurt Dışı

Yurt İçi

Kurul Onay Tarihi

26.05.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Planlanan Nominal Tutar

182.125.000

Merkezi Saklamacı Kuruluş

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke

Türkiye

Türü

Finansman Bonosu

Vadesi

01.11.2022

Vade (Gün Sayısı)

124

Faiz Oranı Türü

İskontolu

Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%)

9,5123

Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)

28

Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)

30,6656

Satış Şekli

Nitelikli Yatırımcıya Satış

ISIN Kodu

TRFGRFAK2219

Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Ödeme Türü

TL Ödemeli

Satışa Başlanma Tarihi

29.06.2022

Satışın Tamamlanma Tarihi

30.06.2022

Borsada İşlem Görme Durumu

Evet

Vade Başlangıç Tarihi

30.06.2022

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar

182.125.000

İhraç Fiyatı

0,91314

Kupon Sayısı

0

İtfa Tarihi

01.11.2022

Kayıt Tarihi

31.10.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi

01.11.2022

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

182.125.000

Döviz Cinsi

TRY

Ödeme Gerçekleştirildi mi?

Evet

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?

Evet

İhraççı Derecelendirme Notu 

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş

Derecelendirme Notu

Notun Verilme Tarihi

Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?

Fitch Ratings Ltd

B

26.07.2022

Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 29 Haziran 2022 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 30 Haziran 2022, vade bitiş tarihi 01 Kasım 2022 olan 182.125.000-TL (YüzseksenikimilyonyüzyirmibeşbinTürklirası) nominal değerli, 124 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı itfası gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla.

GARFA 26.10.2022 16:59:59

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) 

Gönderim Tarihi:26.10.2022 16:59:59

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Bono itfası

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?

Evet

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?

Hayır

Bildirim Konusu

İtfa

Düzeltme Nedeni

Yapılan bildirim düzeltme olmayıp, güncel alanlara bilgi girişi yapılmıştır.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

20.04.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi

TRY

Tutar

195.000.000

İhraç Tavanı Kıymet Türü

Borçlanma Aracı

Satış Türü

Nitelikli Yatırımcıya Satış

Yurt İçi / Yurt Dışı

Yurt İçi

Kurul Onay Tarihi

26.05.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Planlanan Nominal Tutar

195.000.000

Merkezi Saklamacı Kuruluş

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke

Türkiye

Türü

Finansman Bonosu

Vadesi

26.10.2022

Vade (Gün Sayısı)

98

Faiz Oranı Türü

İskontolu

Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%)

7,3164

Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)

27,25

Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)

30,0817

Satış Şekli

Nitelikli Yatırımcıya Satış

ISIN Kodu

TRFGRFAE2217

Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Ödeme Türü

TL Ödemeli

Satışa Başlanma Tarihi

19.07.2022

Satışın Tamamlanma Tarihi

20.07.2022

Borsada İşlem Görme Durumu

Evet

Vade Başlangıç Tarihi

20.07.2022

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar

195.000.000

İhraç Fiyatı

0,93182

Kupon Sayısı

0

İtfa Tarihi

26.10.2022

Kayıt Tarihi

25.10.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi

26.10.2022

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

195.000.000

Döviz Cinsi

TRY

Ödeme Gerçekleştirildi mi?

Evet

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?

Evet

İhraççı Derecelendirme Notu 

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş

Derecelendirme Notu

Notun Verilme Tarihi

Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?

Fitch Ratings Ltd

B

26.07.2022

Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 19 Temmuz 2022 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 20 Temmuz 2022, vade bitiş tarihi 26 Ekim 2022 olan 195.000.000-TL (YüzdoksanbeşmilyonTürklirası) nominal değerli, 98 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı itfası gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla.

GARFA 11.10.2022 19:12:02

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 

İhraç Tavanına İlişkin Bildirim 

Gönderim Tarihi:11.10.2022 19:12:02

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Borçlanma aracı ihracı limitine ilişkin ihraç belgesi onayı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?

Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?

Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi

08.08.2022

İhraç Tavanı Tutarı

982.000.000

Para Birimi

TRY

İhraç Tavanı Kıymet Türü

Borçlanma Aracı

Satış Türü

Nitelikli Yatırımcıya Satış

Yurt İçi / Yurt Dışı

Yurt İçi

SPK Başvuru Sonucu

ONAY

SPK Onay Tarihi

01.09.2022

İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi

01.09.2023

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 982.000.000 TL nominal tutara kadar borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak yapılan başvurumuza istinaden, ihraç belgesinin başvuru tarihi itibarıyla itfasına 2 aydan az süre kalan borçlanma araçlarının limit hesabında dikkate alınması suretiyle Kurul' un 01.09.2022 tarih ve 47/1292 sayılı toplantısında; 1) Başvuru tarihi itibarıyla itfasına 2 aydan az süre kalan tedavüldeki borçlanma araçlarının ihraç limiti hesabında dikkate alınması suretiyle, 982.000.000 TL ihraç tavanı verilmesine ve buna göre 982.000.000 TL ihraç tavanı içeren ihraç belgelerinin onaylanmasına, 2) Şirketimize ilk aşamada 335.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmesine, 3) 647.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin ise 647.220.000 TL tutarındaki borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurul' a iletilmesinden sonra teslim edileceği hususunda karar verilmişti. Bu defa, Şirketimiz tarafından 21.09.2022 tarihinde itfası tamamlanan borçlanma araçlarına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgeler Sermaye Piyasası Kurulu' na iletilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olan 647.000.000 TL tutarlı ihraç tavanını içeren ihraç belgesi araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki Ek'te yer almaktadır. Saygılarımızla

Eklenen Dökümanlar

EK: 1

Onaylı İhraç Belgesi.pdf

EK: 2

İhraç Belgesi_11102022.pdf

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

GARFA 11.10.2022 19:11:52

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 

İhraç Belgesi 

Gönderim Tarihi:11.10.2022 19:11:52

Bildirim Tipi:DG

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi 

Borçlanma aracı ihracı limitine ilişkin ihraç belgesi onayı

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Evet (Yes)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

02.09.2022

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 982.000.000 TL nominal tutara kadar borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak yapılan başvurumuza istinaden, ihraç belgesinin başvuru tarihi itibarıyla itfasına 2 aydan az süre kalan borçlanma araçlarının limit hesabında dikkate alınması suretiyle Kurul' un 01.09.2022 tarih ve 47/1292 sayılı toplantısında;

1) Başvuru tarihi itibarıyla itfasına 2 aydan az süre kalan tedavüldeki borçlanma araçlarının ihraç limiti hesabında dikkate alınması suretiyle, 982.000.000 TL ihraç tavanı verilmesine ve buna göre 982.000.000 TL ihraç tavanı içeren ihraç belgelerinin onaylanmasına,

2) Şirketimize ilk aşamada 335.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmesine,

3) 647.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin ise 647.220.000 TL tutarındaki borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurul' a iletilmesinden sonra teslim edileceği hususunda karar verilmişti. 

Bu defa, Şirketimiz tarafından 21.09.2022 tarihinde itfası tamamlanan borçlanma araçlarına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgeler Sermaye Piyasası Kurulu' na iletilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olan 647.000.000 TL tutarlı ihraç tavanını içeren ihraç belgesi araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki Ek'te yer almaktadır. 

Saygılarımızla. 

GARFA 21.09.2022 16:32:05

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:21.09.2022 16:32:05

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Bono ihracının tamamlanması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?

Hayır

Bildirim Konusu

Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

08.08.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi

TRY

Tutar

145.000.000

İhraç Tavanı Kıymet Türü

Borçlanma Aracı

Satış Türü

Nitelikli Yatırımcıya Satış

Yurt İçi / Yurt Dışı

Yurt İçi

Kurul Onay Tarihi

01.09.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Planlanan Nominal Tutar

145.000.000

Merkezi Saklamacı Kuruluş

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke

Türkiye

Türü

Finansman Bonosu

Vadesi

01.02.2023

Vade (Gün Sayısı)

133

Faiz Oranı Türü

İskontolu

Faiz Oranı - Dönemsel (%)

7,6521

Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)

21

Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)

22,4280

Satış Şekli

Nitelikli Yatırımcıya Satış

ISIN Kodu

TRFGRFA22315

Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Ödeme Türü

TL Ödemeli

Satışa Başlanma Tarihi

20.09.2022

Satışın Tamamlanma Tarihi

21.09.2022

Borsada İşlem Görme Durumu

Evet

Vade Başlangıç Tarihi

21.09.2022

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar

145.000.000

İhraç Fiyatı

0,92892

Kupon Sayısı

0

İtfa Tarihi

01.02.2023

Kayıt Tarihi

31.01.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi

01.02.2023

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

145.000.000

Döviz Cinsi

TRY

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?

Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş

Derecelendirme Notu

Notun Verilme Tarihi

Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?

Fitch Ratings Ltd

B

26.07.2022

Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 20 Eylül 2022 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 21 Eylül 2022, vade bitiş tarihi 01 Şubat 2023 olan 145.000.000-TL (YüzkırkbeşmilyonTürklirası) nominal değerli, 133 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı ihracı gerçekleştirilmiştir. Sayglarımızla

GARFA 21.09.2022 11:44:27

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:21.09.2022 11:44:27

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Bono itfası

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?

Evet

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?

Hayır

Bildirim Konusu

İtfa

Düzeltme Nedeni

Yapılan bildirim düzeltme olmayıp, güncel alanlara bilgi girişi yapılmıştır.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

20.04.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi

TRY

Tutar

172.800.000

İhraç Tavanı Kıymet Türü

Borçlanma Aracı

Satış Türü

Nitelikli Yatırımcıya Satış

Yurt İçi / Yurt Dışı

Yurt İçi

Kurul Onay Tarihi

26.05.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Planlanan Nominal Tutar

172.800.000

Merkezi Saklamacı Kuruluş

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke

Türkiye

Türü

Finansman Bonosu

Vadesi

21.09.2022

Vade (Gün Sayısı)

96

Faiz Oranı Türü

İskontolu

Faiz Oranı - Dönemsel (%)

6,4438

Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)

24,50

Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)

26,7986

Satış Şekli

Nitelikli Yatırımcıya Satış

ISIN Kodu

TRFGRFA92235

Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Ödeme Türü

TL Ödemeli

Satışa Başlanma Tarihi

16.06.2022

Satışın Tamamlanma Tarihi

17.06.2022

Borsada İşlem Görme Durumu

Evet

Vade Başlangıç Tarihi

17.06.2022

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar

172.800.000

İhraç Fiyatı

0,93946

Kupon Sayısı

0

İtfa Tarihi

21.09.2022

Kayıt Tarihi

20.09.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi

21.09.2022

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

172.800.000

Döviz Cinsi

TRY

Ödeme Gerçekleştirildi mi?

Evet

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?

Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş

Derecelendirme Notu

Notun Verilme Tarihi

Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?

Fitch Ratings Ltd

B

29.04.2022

Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 16 Haziran 2022 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 17 Haziran 2022, vade bitiş tarihi 21 Eylül 2022 olan 172.800.000-TL (YüzyetmişikimilyonsekizyüzbinTürklirası) nominal değerli, 96 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı itfası gerçekleştirilmiştir. Sayglarımızla.

GARFA 07.09.2022 16:47:06

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:07.09.2022 16:47:06

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Bono İhracının Tamamlanması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?

Hayır

Bildirim Konusu

Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

08.08.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi

TRY

Tutar

190.000.000

İhraç Tavanı Kıymet Türü

Borçlanma Aracı

Satış Türü

Nitelikli Yatırımcıya Satış

Yurt İçi / Yurt Dışı

Yurt İçi

Kurul Onay Tarihi

01.09.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Planlanan Nominal Tutar

190.000.000

Planlanan Maksimum Nominal Tutar

190.000.000

Merkezi Saklamacı Kuruluş

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke

Türkiye

Türü

Finansman Bonosu

Vadesi

03.01.2023

Vade (Gün Sayısı)

118

Faiz Oranı Türü

İskontolu

Faiz Oranı - Dönemsel (%)

6,5466

Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)

20,25

Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)

21,6706

Satış Şekli

Nitelikli Yatırımcıya Satış

ISIN Kodu

TRFGRFA12316

Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Ödeme Türü

TL Ödemeli

Satışa Başlanma Tarihi

06.09.2022

Satışın Tamamlanma Tarihi

07.09.2022

Borsada İşlem Görme Durumu

Evet

Vade Başlangıç Tarihi

07.09.2022

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar

190.000.000

İhraç Fiyatı

0,93856

Kupon Sayısı

0

İtfa Tarihi

03.01.2023

Kayıt Tarihi

02.01.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi

03.01.2023

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

190.000.000

Döviz Cinsi

TRY

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?

Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş

Derecelendirme Notu

Notun Verilme Tarihi

Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?

Fitch Ratings Ltd

B

26.07.2022

Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 6 Eylül 2022 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 7 Eylül 2022, vade bitiş tarihi 03 Ocak 2023 olan 190.000.000-TL (YüzdoksanmilyonTürklirası) nominal değerli, 118 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı ihracı gerçekleştirilmiştir. Sayglarımızla

GARFA 07.09.2022 11:51:16

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:07.09.2022 11:51:16

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Bono itfası

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?

Evet

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?

Hayır

Bildirim Konusu

İtfa

Düzeltme Nedeni

Yapılan bildirim düzeltme olmayıp, güncel alanlara bilgi girişi yapılmıştır.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

20.04.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi

TRY

Tutar

134.520.000

İhraç Tavanı Kıymet Türü

Borçlanma Aracı

Satış Türü

Nitelikli Yatırımcıya Satış

Yurt İçi / Yurt Dışı

Yurt İçi

Kurul Onay Tarihi

26.05.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Planlanan Nominal Tutar

134.520.000

Merkezi Saklamacı Kuruluş

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke

Türkiye

Türü

Finansman Bonosu

Vadesi

07.09.2022

Vade (Gün Sayısı)

86

Faiz Oranı Türü

İskontolu

Faiz Oranı - Dönemsel (%)

5,65

Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)

24

Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)

26,2962

Satış Şekli

Nitelikli Yatırımcıya Satış

ISIN Kodu

TRFGRFA92227

Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Ödeme Türü

TL Ödemeli

Satışa Başlanma Tarihi

10.06.2022

Satışın Tamamlanma Tarihi

13.06.2022

Borsada İşlem Görme Durumu

Evet

Vade Başlangıç Tarihi

13.06.2022

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar

134.520.000

İhraç Fiyatı

0,94648

Kupon Sayısı

0

İtfa Tarihi

07.09.2022

Kayıt Tarihi

06.09.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi

07.09.2022

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

134.520.000

Döviz Cinsi

TRY

Ödeme Gerçekleştirildi mi?

Evet

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?

Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş

Derecelendirme Notu

Notun Verilme Tarihi

Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?

Fitch Ratings Ltd

B

29.04.2022

Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 10 Haziran 2022 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 13 Haziran 2022, vade bitiş tarihi 07 Eylül 2022 olan 134.520.000-TL (YüzotuzdörtmilyonbeşyüzyirmibinTürklirası) nominal değerli, 86 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı itfası gerçekleştirilmiştir. Sayglarımızla.

GARFA 02.09.2022 16:43:54

 

İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

 

 

Borçlanma aracı ihracı limitine ilişkin ihraç belgesi onayı

 

Yetkili Organ Karar Tarihi
08.08.2022
İhraç Tavanı Tutarı
982.000.000
Para Birimi
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi
08.08.2022
SPK Başvuru Sonucu
ONAY
SPK Onay Tarihi
01.09.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi
01.09.2023

 

 

 

Şirketimiz tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 982.000.000 TL nominal tutara kadar borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak yapılan başvurumuza istinaden, ihraç belgesinin başvuru tarihi itibarıyla itfasına 2 aydan az süre kalan borçlanma araçlarının limit hesabında dikkate alınması suretiyle Kurul' un 01.09.2022 tarih ve 47/1292 sayılı toplantısında; 1) Başvuru tarihi itibarıyla itfasına 2 aydan az süre kalan tedavüldeki borçlanma araçlarının ihraç limiti hesabında dikkate alınması suretiyle, 982.000.000 TL ihraç tavanı verilmesine ve buna göre 982.000.000 TL ihraç tavanı içeren ihraç belgelerinin onaylanmasına, 2) Şirketimize ilk aşamada 335.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmesine, 3) 647.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin ise 647.220.000 TL tutarındaki borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurul' a iletilmesinden sonra teslim edileceği hususunda karar verilmiştir. Şirketimiz tarafından 335.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi açıklamamız ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

GARFA 02.09.2022 15:43:43

 

İhraç Belgesi

 

Borçlanma aracı ihracı limitine ilişkin ihraç belgesi onayı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şirketimiz tarafından

yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 982.000.000 TL nominal tutara kadar borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak yapılan başvurumuza istinaden, ihraç belgesinin başvuru tarihi itibarıyla itfasına 2 aydan az süre kalan borçlanma araçlarının limit hesabında dikkate alınması suretiyle Kurul' un 01.09.2022 tarih ve 47/1292 sayılı toplantısında;

1) Başvuru tarihi itibarıyla itfasına 2 aydan az süre kalan tedavüldeki borçlanma araçlarının ihraç limiti hesabında dikkate alınması suretiyle, 982.000.000 TL ihraç tavanı verilmesine ve buna göre 982.000.000 TL ihraç tavanı içeren ihraç belgelerinin onaylanmasına,

2) Şirketimize ilk aşamada 335.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmesine,

3) 647.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin ise 647.220.000 TL tutarındaki borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurul' a iletilmesinden sonra teslim edileceği hususunda karar verilmiştir. Şirketimiz tarafından 335.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi açıklamamız ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

GARFA 01.09.2022 15:18:35

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Ortaklığın Adresi

Çamçeşme Mah. Tersane Cad. No:15 Pendik İSTANBUL

Telefon ve Faks No

(216) 625 40 00 (216) 625 40 01

E-posta Adresi

GFYatirimciIliskileri@garantibbvafactoring.com

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası

(216) 625 40 22 (216) 625 40 01

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır

Düzeltme Nedeni
 

Özet Bilgi

Bono İhracının Tamamlanması

 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi
TRY
Tutar
339.900.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi

 İhraç Edilecek Sermaye Aracı Piyasası Bilgileri

Planlanan Nominal Tutar
339.900.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
-
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
01.09.2022
Vade (Gün Sayısı)
93
Faiz Oranı Türü
İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
 21,80
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
23,6347
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
 
 
 
 TRFGRFA92219
 
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
30.05.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi
30.05.2022
Vade Başlangıç Tarihi
31.05.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
 339.900.000
İhraç Fiyatı
 0,94738

EK AÇIKLAMALAR:

 

 

Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 30 Mayıs 2022 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 31 Mayıs 2022, vade bitiş tarihi 01 Eylül 2022 olan 339.900.000-TL (ÜçyüzotuzdokuzrmilyonDokuzyüzbinTürklirası) nominal değerli, 93 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı itfasıgerçekleştirilmiştir. Sayglarımızla.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

GARFA 17.08.2022 12:06:41

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Ortaklığın Adresi

Çamçeşme Mah. Tersane Cad. No.15 Pendik İSTANBUL

Telefon ve Faks No

(216) 625 40 00  (216) 625 40 01

E-posta Adresi

GFYatirimciIliskileri@garantibbvafactoring.com

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası

(216) 625 40 00 (216) 625 40 01

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi

21.06.2022

Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu

AÇIKLAMA :

 

Şirketimiz uygulamalarının "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri' ne uyum düzeyinin tespiti amacıyla Kobirate Uluslararası.Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. ye yaptırılan çalışöma sonucunda Şirketimizin 17.08.2022 - 17.08.2023 dönemine ait Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu 9,47 olarak belirlenmiştir. Ana başlıklar halinde derecelendirme çalışmasına bakıldığında; Pay Sahipleri bölümünden 93,85, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık bölümünden 98,64, Menfaat Sahipleri bölümünden 94,84 ve Yönetim Kurulu bölümünden 92,43 puan alınmıştır.

 Alınan notun açıklaması;

Şirketin, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine büyük ölçüde uyum sağladığını ifade etmektedir. Şirket için oluşabilecek riskler tespit edilmiş ve kontrol edilebilmektedir. Pay sahiplerinin hakları adil şekilde gözetilmektedir. Yönetim kurukunun yapısı ve çalışmöa koşulları kurumsal yönetim ilkeleri ile uyumludur ancak büyük riskler teşkil etmese de kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde bazı küçük iyileştirmelere gereksinimi vardır.

Kurumsal Yönetim Derecelendirmesine ilişkin Kobirate Uluslararası.Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş nin hazırlamış olduğu detaylı rapor, Şirketimizin internet sitesinde (www.garantibbvafactoring.con) kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.

Saygılarımızla.

 

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

GARFA 08.08.2022 16:07:03


Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ortaklığın Adresi

Çamçeşme Mah. Tersane Cad. No:15 Pendik İstanbul

Telefon ve Faks No

(216) 625 40 00 (216) 625 40 01

E-posta Adresi

GFYatirimciIliskileri@garantibbvafactoring.com

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası

(216) 625 40 00 (216) 625 40 01

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi

-

Özet Bilgi

Borçlanma aracı ihracı limitine ilişkin Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi

 

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

08.08.2022

Öngörülen İhracın Nominal Tutarı

982.000.000 TL

İhracı Öngörülen Sermaye Piyasası Aracının Türü

Borçlanma Aracı

SPK Başvuru Tarihi

 

-

SPK Başvuru Sonucu

-

SPK Onay Tarihi

-

İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi

-

 

EK AÇIKLAMALAR:

 

Şirketimizin 08.08.2022 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı' nda; bir yıllık dönem içerisinde çeşitli tertip ve vadelerde toplam Türk Lirası cinsinden 982.000.000.- TL (DokuzyüzseksenikiMilyonTürkLirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara olacak şekilde sabit veya değişken faizli bono ve/veya tahvil ihraç etmesi, ihracı planlanan bono ve/veya tahvillerin vadesinin 2 yılı aşmayacak şekilde belirlenmesi ve piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesi, ihraç edilecek bono ve/veya tahvilin vadesi ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının referans olarak alınması ve/veya ihraç edilecek bono ve/veya tahvilin TLREF ve/veya piyasada geçerli kabul edilen farklı gösterge faizlerin ve/veya endekslerin referans olarak alınması ile ihraç edilmesi, ilave edilecek ek getiri oranının belirlenmesi, ödenecek faiz de dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususlarında Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.

Saygılarımızla.

 

 

 

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

GARFA 02.08.2022 17:11:15

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Ortaklığın Adresi

Çamçeşme Mah. Tersane Cad. No:15 Pendik İSTANBUL

Telefon ve Faks No

(216) 625 40 00 (216) 625 40 01

E-posta Adresi

GFYatirimciIliskileri@garantibbvafactoring.com

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası

(216) 625 40 22 (216) 625 40 01

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır

Düzeltme Nedeni
 

Özet Bilgi

Bono İhracının Tamamlanması

 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi
TRY
Tutar
189.155.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi

 İhraç Edilecek Sermaye Aracı Piyasası Bilgileri

Planlanan Nominal Tutar
189.155.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
-
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
09.11.2022
Vade (Gün Sayısı)
99
Faiz Oranı Türü
İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
26
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
28,5621
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
 
 
 
 TRFGRFAK2227
 
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
01.08.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi
02.08.2022
Vade Başlangıç Tarihi
02.08.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
 189.155.000
İhraç Fiyatı
 0,93412

EK AÇIKLAMALAR:

 

 

Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 01 Ağustos 2022 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 02 Ağustos 2022, vade bitiş tarihi 09 Kasım 2022 olan 189.155.000 TL(YüzseksendokuzbinyüzellibeşTürklirası)  nominal değerli 99gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı ihracı gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

GARFA 02.08.2022 13:06:04

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Ortaklığın Adresi

Çamçeşme Mah. Tersane Cad. No:15 Pendik İSTANBUL

Telefon ve Faks No

(216) 625 40 00 (216) 625 40 01

E-posta Adresi

GFYatirimciIliskileri@garantibbvafactoring.com

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası

(216) 625 40 22 (216) 625 40 01

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır

Düzeltme Nedeni
 

Özet Bilgi

Bono İtfası

 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi
TRY
Tutar
170.600.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi

 İhraç Edilecek Sermaye Aracı Piyasası Bilgileri

Planlanan Nominal Tutar
170.600.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
-
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
02.08.2022
Vade (Gün Sayısı)
109
Faiz Oranı Türü
İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
 18
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
 19,1638
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
 
 
 
 TRFGRFA82210
 
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
13.04.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi
13.04.2022
Vade Başlangıç Tarihi
15.04.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
 170.600.000
İhraç Fiyatı
 0,94899

EK AÇIKLAMALAR:

 

 

Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 13 Nisan2022 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 15 Nisan 2022, vade bitiş tarihi 02 Ağustos 2022 olan 170.600.000 (Yüzyetmişmilyonaltıyüzbin) TL nominal değerli 109 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı itfası gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

GARFA 28.07.2022 17:04:07

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Ortaklığın Adresi

Çamçeşme Mah. Tersane Cad. No:15 Pendik İSTANBUL

Telefon ve Faks No

(216) 625 40 00 (216) 625 40 01

E-posta Adresi

GFYatirimciIliskileri@garantibbvafactoring.com

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası

(216) 625 40 22 (216) 625 40 01

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır

Düzeltme Nedeni
 

Özet Bilgi

Bono İhracının Tamamlanması

 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi
TRY
Tutar
176.500.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi

 İhraç Edilecek Sermaye Aracı Piyasası Bilgileri

Planlanan Nominal Tutar
176.500.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
-
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
01.12.2022
Vade (Gün Sayısı)
126
Faiz Oranı Türü
İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
28
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
30,6408
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
 
 
 
 TRFGRFAA2211
 
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
27.07.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi
28.07.2022
Vade Başlangıç Tarihi
28.07.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
 176.500.000
İhraç Fiyatı
 0,91186

EK AÇIKLAMALAR:

 

 

Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 27 Temmuz 2022 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 28 Temmuz 2022, vade bitiş tarihi 01 Aralık 2022 olan 176.500.000 TL(YüzyetmişaltımilyonbeşyüzbinTürklirası)  nominal değerli 126 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı ihracı gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

GARFA 27.07.2022 16:20:58

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Kredi Derecelendirmesi

Ortaklığın Adresi

Çamçeşme Mah. Tersane Cad. No:15 Pendik İstanbul

Telefon ve Faks Numarası

(0216) 625 40 00 - (0216) 625 40 01

E-posta adresi

GFYatirimciIliskileri@garantibbvafactoring.com

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası

(0216) 625 40 00 - (0216) 625 40 01

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?

Hayır

Özet Bilgi


Fitch Ratings kredi notu 

AÇIKLAMA:

 Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Garanti Faktoring A.Ş.’nin 08.07.2022 tarihinde Türkiye' nin uzun vadeli YP derecelebndirme notunu "B+" dan "B" ye düşürmüş, görünümü Negatif olarak belirtmişti.Bu kararı takiben, 26 Temmuz 2022 tarihinde Garanti Faktoring A.Ş.' nin uzun vadeli YP ve TL derecelendirme notunu sırasıyla

"B" den "B-" ye ve "B+" dan "B" ye revize etmiştir. Ek olarak Ana hissedar notunu "B" den "B-" ye revize etmiştir.

 

Saygılarımızla.

 


 

 

 

Güncel Notlar

Önceki Notlar

Uzun Vadeli YP

B- / Negatif Görünüm

B / Negatif Görünüm

Kısa Vadeli YP

B

B

Uzun Vadeli TL

B / Negatif Görünüm

B+ / Negatif Görünüm

Kısa Vadeli TL

B

B

Ana Hissedar Destek Notu

b-

b

 

 

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

GARFA 20.07.2022 16:31:35

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Ortaklığın Adresi

Çamçeşme Mah. Tersane Cad. No:15 Pendik İSTANBUL

Telefon ve Faks No

(216) 625 40 00 (216) 625 40 01

E-posta Adresi

GFYatirimciIliskileri@garantibbvafactoring.com

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası

(216) 625 40 22 (216) 625 40 01

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır

Düzeltme Nedeni
 

Özet Bilgi

Bono İhracının Tamamlanması

 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi
TRY
Tutar
195.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi

 İhraç Edilecek Sermaye Aracı Piyasası Bilgileri

Planlanan Nominal Tutar
195.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
-
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
26.10.2022
Vade (Gün Sayısı)
98
Faiz Oranı Türü
İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
27,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
30,0817
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
 
 
 
 TRFGRFAE2217
 
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
19.07.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi
20.07.2022
Vade Başlangıç Tarihi
20.07.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
 195.000.000
İhraç Fiyatı
 0,93182

EK AÇIKLAMALAR:

 

 

Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 19 Temmuz 2022 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 20 Temmuz 2022, vade bitiş tarihi 26 Ekim 2022 olan 195.000.000 TL(YüzdoksanbeşmilyonTürklirası)  nominal değerli 98 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı ihracı gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

GARFA, 30.06.2022 13:07:12

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Ortaklığın Adresi

Çamçeşme Mah. Tersane Cad. No:15 Pendik İSTANBUL

Telefon ve Faks No

(216) 625 40 00 (216) 625 40 01

E-posta Adresi

GFYatirimciIliskileri@garantibbvafactoring.com

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası

(216) 625 40 22 (216) 625 40 01

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır

Düzeltme Nedeni
 

Özet Bilgi

Bono İtfası

 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi
TRY
Tutar
90.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi

 İhraç Edilecek Sermaye Aracı Piyasası Bilgileri

Planlanan Nominal Tutar
90.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
-
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
30.06.2022
Vade (Gün Sayısı)
156
Faiz Oranı Türü
İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
 22,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
 23,9649
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
 
 
 
 TRFGRFA62220
 
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
24.01.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi
24.01.2022
Vade Başlangıç Tarihi
25.01.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
 90.000.000
İhraç Fiyatı
 0,91227

EK AÇIKLAMALAR:

 

 

Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 24 Ocak 2022 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 25 Ocak 2022, vade bitiş tarihi 30 Haziran 2022 olan 90.000.000-TL (DoksanmilyonTürklirası) nominal değerli, 156 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı itfası gerçekleştirilmiştir. Sayglarımızla.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

GARFA, 30.06.2022 13:07:12

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Ortaklığın Adresi

Çamçeşme Mah. Tersane Cad. No:15 Pendik İSTANBUL

Telefon ve Faks No

(216) 625 40 00 (216) 625 40 01

E-posta Adresi

GFYatirimciIliskileri@garantibbvafactoring.com

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası

(216) 625 40 22 (216) 625 40 01

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır

Düzeltme Nedeni
 

Özet Bilgi

Bono İtfası

 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi
TRY
Tutar
90.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi

 İhraç Edilecek Sermaye Aracı Piyasası Bilgileri

Planlanan Nominal Tutar
90.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
-
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
30.06.2022
Vade (Gün Sayısı)
156
Faiz Oranı Türü
İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
 22,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
 23,9649
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
 

 
 TRFGRFA62220
 
 
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
24.01.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi
24.01.2022
Vade Başlangıç Tarihi
25.01.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
 90.000.000
İhraç Fiyatı
 0,91227

EK AÇIKLAMALAR:

 

 

Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 24 Ocak 2022 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 25 Ocak 2022, vade bitiş tarihi 30 Haziran 2022 olan 90.000.000-TL (DoksanmilyonTürklirası) nominal değerli, 156 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı itfası gerçekleştirilmiştir. Sayglarımızla.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

GARFA, 30.06.2022 16:38:50

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Ortaklığın Adresi

Çamçeşme Mah. Tersane Cad. No:15 Pendik İSTANBUL

Telefon ve Faks No

(216) 625 40 00 (216) 625 40 01

E-posta Adresi

GFYatirimciIliskileri@garantibbvafactoring.com

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası

(216) 625 40 22 (216) 625 40 01

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır

Düzeltme Nedeni
 

Özet Bilgi

Bono İhracının Tamamlanması

 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi
TRY
Tutar
182.125.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi

 İhraç Edilecek Sermaye Aracı Piyasası Bilgileri

Planlanan Nominal Tutar
182.125.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
-
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
01.11.2022
Vade (Gün Sayısı)
124
Faiz Oranı Türü
İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
24,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
30,6656
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
 

 
 
 
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
29.06.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi
30.06.2022
Vade Başlangıç Tarihi
30.06.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
 182.125.000
İhraç Fiyatı
 0,91314

EK AÇIKLAMALAR:

 

 

Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 29 Haziran 2022 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 30 Haziran 2022, vade bitiş tarihi 01 Kasım 2022 olan 182.125.000 TL(YüzseksenikimilyonyüzyirmibeşbinTürklirası)  nominal değerli 124 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı ihracı gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

GARFA 21.06.2022 15:36:37

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Ortaklığın Adresi

Çamçeşme Mah. Tersane Cad. No.15 Pendik İSTANBUL

Telefon ve Faks No

(216) 625 40 00  (216) 625 40 01

E-posta Adresi

GFYatirimciIliskileri@garantibbvafactoring.com

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası

(216) 625 40 00 (216) 625 40 01

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi

21.06.2021

Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Sözleşmesi

AÇIKLAMA :

 

 

 

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirilme notu verilmesi kapsamında; Şirketimiz ile Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. arasında 21.06.2022 - 21.06.2023 tarih aralığında 1 yıl geçerli olacak sözleşme,  bugün itibarıyla imzalanarak yenilenmiştir.

Saygılarımızla.

 

 

Saygılarımızla.

 

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

GARFA, 17.06.2022 17:12:40

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Ortaklığın Adresi

Çamçeşme Mah. Tersane Cad. No:15 Pendik İSTANBUL

Telefon ve Faks No

(216) 625 40 00 (216) 625 40 01

E-posta Adresi

GFYatirimciIliskileri@garantibbvafactoring.com

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası

(216) 625 40 22 (216) 625 40 01

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır

Düzeltme Nedeni
 

Özet Bilgi

Bono İhracının Tamamlanması

 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi
TRY
Tutar
172.800.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi

 İhraç Edilecek Sermaye Aracı Piyasası Bilgileri

Planlanan Nominal Tutar
172.800.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
-
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
21.09.2022
Vade (Gün Sayısı)
96
Faiz Oranı Türü
İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
24,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
26,7986
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
 

 
 
 TRFGRFA92235
 
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
16.06.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi
17.06.2022
Vade Başlangıç Tarihi
17.06.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
 172.800.000
İhraç Fiyatı
 0,93946

EK AÇIKLAMALAR:

 

 

Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 16 Haziran 2022 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 17 Haziran 2022, vade bitiş tarihi 21 Eylül 2022 olan 172.800.000 TL(YüzyetmişikimilyonsekizyüzbinTürklirası)  nominal değerli 96 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı ihracı gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla.