Yatırımcı İlişkileri

Fitch Ratings

Fitch (15 Mart 2024)
  Güncel Notlar Önceki Notlar
Uzun Vadeli YP B / Pozitif Görünüm B- / Durağan Görünüm
Kısa Vadeli YP B B
Uzun Vadeli TL B+ / Pozitif Görünüm B / Durağan Görünüm
Kısa Vadeli TL B B
Ana Hissedar Destek Notu B B-
15 Mart 2024 Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings 15 Mart 2024 tarihinde Garanti Faktoring A.Ş.’nin Uzun Vadeli YP ve TL derecelendirme notlarını sırasıyla "B-" den "B"ye ve "B"den "B+"ya yükseltmiş, Görünümü ise "Durağan"dan "Pozitif"e revize etmiştir. Fitch Ratings ilaveten Garanti Faktoring A.Ş.’nin Ana Hissedar Destek Notunu da "B-"den "B"ye yükseltmiştir.
26 Eylül 2023 Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Eylül 2023 tarihinde Türkiye’nin uzun vadeli kredi notunun görünümünün Negatif ’ten Durağan’a revize edilmesini takiben, 26 Eylül 2023 tarihinde Garanti Faktoring A.Ş.'nin uzun vadeli YP ve TL derecelendirme notlarınısırasıyla "B-" ve "B"de sabit bırakmış, görünümü ise Negatif ’ten Durağan’a revize etmiştir.
26 Temmuz 2022 Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Temmuz 2022 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli YP derecelendirme notunu "B+"dan "B"ye düşürmüş, görünümü Negatif olarak belirtmişti. Bu kararı takiben; 26 Temmuz 2022 tarihinde Garanti Faktoring A.Ş'nin uzun vadeli YP ve TL derecelendirme notunu sırasıyla "B"den "B-"ye ve "B+"dan "B"ye revize etmiştir. Ek olarak, Ana hissedar notunu "B"den "B-"ye revize etmiştir.
26 Nisan 2022 Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Garanti Faktoring A.Ş.'nin 29.04.2022 tarihinde Uzun Vadeli Yabancı Para ve Türk Lirasi derecelendirme notlarını sırasıyla "B" ve "B+" olarak teyit etmiştir. Fitch Ratings aynı zamanda Negatif Not Derecelendirme Riski ibaresini kaldırmıştır. Görünümler ise ülke görünümü sebebi ile Negatif olarak kalmaya devam etmiştir.
25 Şubat 2022 Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 25 Şubat 2022 tarihinde Garanti Faktoring A.Ş.'nin uzun vadeli YP ve TL derecelendirme notlarını sırasıyla B+‘dan B'ye ve BB-'den B+'ya revize etmiştir. Görünüm Negatif olarak teyit edilmiştir. Garanti Faktoring A.Ş.'nin güncel kredi derecelendirme notları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
10 Aralık 2021 Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 10 Aralık 2021 tarihinde Garanti Faktoring A.Ş.'nin uzun vadeli TL ve YP görünümünü "Durağan"dan "Negatif"e revize etmiştir.
10 Mayıs 2021 Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 10 Mayıs 2021 tarihinde Garanti Faktoring A.Ş.'nin tüm kredi notlarını ve kredi görünümlerini teyit etmiştir.
26 Şubat 2021 Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 19 Şubat 2021 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli not görünümünü "Durağan" olarak güncellemesini (önceki: Negatif) takiben; 26 Şubat 2021 tarihinde Garanti Faktoring A.Ş.'nin Uzun Vadeli TL ve YP notlarının görünümünü de, "Negatif" ‘ten "Durağan" ‘a yükseltmiştir.
01 Eylül 2021 Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye kredi notu görünümünün revizyonunun ardından 01 Eylül 2020 tarihinde Garanti Faktoring A.Ş.'nin uzun vadeli TL notunu BB- seviyesinde teyit ederken, not görünümünü durağandan negatife revize etmiştir. Diğer notlarında güncelleme olmamıştır.
22 Mayıs 2020 Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 22 Mayıs 2020 tarihinde Garanti Faktoring A.Ş.'nin uzun vadeli YP notunu B+ seviyesinde teyit ederken, not görünümünü durağandan negatife revize etmiştir. Diğer notlarında güncelleme olmamıştır.
12 Kasım 2019 Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 1 Kasım 2019 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli YP notu görünümünü "Durağan" olarak güncellemesini (önceki: Negatif) takiben; 12 Kasım 2019 tarihinde Garanti Faktoring'in uzun vadeli YP notu görünümünü de Durağan olarak revize etmiştir.
12 Temmuz 2019 Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 12 Temmuz 2019 tarihinde Türkiye’nin ülke notunu bir not indirerek "BB-" seviyesine getirmesini takiben; Garanti Bankası ve 13 diğer bankanın bazı derecelendirme notlarını aşağı yönlü revize etmiştir. Bu kapsamda Garanti Bankası iştiraki olan şirketimizin derecelendirme notları da aşağıdaki şekilde revize olmuştur. Uzun Vadeli Yabancı Para "BB-" den "B+" ya, Uzun Vadeli Türk Lirası "BB" den "BB-" ye, b Destek notunu "3"ten "4"e, Uzun vadeli ulusal notu "AA" , Kısa Vadeli Yabancı Para ve TL notlarını teyit etmiştir.
05 Ekim 2018 Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Garanti Bankası ve 19 diğer bankanın uzun dönem yabancı para notunu Türkiye'nin ekonomik durumunun kötüleşmesi sebebiyle bankacılık sektörüne devlet müdahalesi olma riskinde artış gördüğü gerekçesiyle düşürmüştür. Bu kapsamda Garanti Bankası iştiraki olan şirketimizin uzun dönem yabancı para notu da bir basamak düşürülerek BB- olmuştur.
24 Temmuz 2018

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para kredi notunun BB+'dan BB'ye düşürülmesinin ardından 24 Türk bankası ile birlikte Garanti Faktoring A.Ş.'nin de notları düşürülmüştür. Derecelendirme notları ile ilgili yapılan tüm değişikliklerin listesi aşağıdaki gibidir:

  • Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu "BBB-" seviyesinden "BB" seviyesine ve Kısa Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu "F3" seviyesinden "B" seviyesine düşürülmüş, notların görünümü Durağan'dan Negatife revize edilmiştir.
  • Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu "BBB-" seviyesinden "BB+" seviyesine ve Kısa Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu "F3" seviyesinden "B" seviyesine düşürülmüş, notların görünümü Durağan'dan Negatife revize edilmiştir.
  • (*) Destek Notu "2" seviyesinden "3" seviyesine düşürülmüştür.