Sürdürülebilirlik

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMIMIZ

Garanti BBVA Factoring Sürdürülebilirlik Uyum Çerçevesi kapsamında

02.10.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a) kapsamında, sürdürülebilirlik alanındaki politika ve prosedürlerini bu konuda öncü olan T. Garanti Bankası A.Ş. ile paralel yürütmekte olan Şirket, Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim çalışmalarına başlamıştır.

Garanti BBVA Factoring, Türkiye’de çağın olanaklarını herkese sunmak amacı ve etkinliği, çevikliği ve örgütsel verimliliğiyle müşterilerine, hissedarlarına, çalışanlarına, topluma ve çevreye kattığı değeri sürekli ve belirgin bir biçimde artırma misyonunu güçlendirmek için, faaliyetlerinin sorumlu bir şekilde yürütülmesinin önemini kabul etmekte ve bu konudaki tüm çabalarını yönlendirecek ilkeleri belirlemeyi hedeflemektedir.

Bu ilkeler Garanti BBVA Factoring’in, Türkiye’de karşı karşıya olduğu önemli sürdürülebilirlik risklerini ve fırsatlarını etkin biçimde tanımlamasını ve ele almasını desteklemektedir.

Garanti BBVA Factoring vazgeçilmez değerlerinden yola çıkarak sürdürülebilirliği, çevreye ve topluma olumsuz etkileri en aza indirmenin yanında, müşterileri, çalışanları, hissedarları ve faaliyet gösterdiği yerlerdeki tüm kitleler ile uzun vadeli değerleri paylaşarak gelecek için güçlü ve başarılı bir iş modeli yaratma taahhüdü olarak tanımlamaktadır.

Garanti BBVA Factoring, iş planı ve uygulamalarını, teknolojik yenilikler, faaliyetlerinin çevresel ayak izinin yönetimi ve risk yönetimi sistemi kapsamında geliştirdiği sağlam bir çevresel ve sosyal risk değerlendirmesi ile hayata geçirmeyi hedeflemektedir.

Faaliyetlerimizin Çevresel Etkileri

Garanti BBVA Factoring’in Mart 2020 tarihinden itibaren faaliyetlerini sürdürdüğü Garanti BBVA Pendik Teknoloji Kampüs Binası, Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından geliştirilen, yeşil bina derecelendirme sistemlerinden biri olan LEED’in, Gold sertifikasına sahiptir.

Faaliyetlerini Garanti BBVA’ya ait binalarda sürdüren Garanti BBVA Factoring; Garanti BBVA’nın karbon ayak izi kapsamında uzun yıllardır yürüttüğü çalışmaları sonucunda karbon yoğunluğunda yıllar içinde önemli bir azalma sağlamıştır. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin hayata geçirildiği 2012 yılından bu yana Garanti BBVA’nın karbon yoğunluğu %97 azalmıştır.

Garanti BBVA Factoring, çevreye duyarlı ve öncü çalışmalarını, önümüzdeki yıllar içerisinde geliştirmeye devam ederek hem toplumsal hem de çevresel faydaya katkı sağlamaya devam edecektir.

POLİTİKALAR

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLARI

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ

Komitenin Amacı Ve Sorumlulukları

3/1/2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (Kurumsal Yönetim Tebliği)’nde halka açık ortaklıkların Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim çalışmalarını yürütürken Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi temel ilkelerini menfaat sahipleriyle paylaşması gereğince Sürdürülebilirlik Komitesi kurulmuştur.

Bu kapsamda oluşturulan politika, yönetmelik vb. dokümanların güncelleme gereksinimlerini takip etmek, güncelliğini sağlamak ve yürütülmesinden sorumludur.

Yılda en az bir defa toplanarak politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetleri gözden geçirerek gereken ya da arzu edilen değişiklikleri Garanti Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu’na sunar.

Komite Üyeleri Komite Üyelerinin Unvanları Sorumlulukları
Kaya Yıldırım Genel Müdür/YK Üyesi Başkan
Osman Bilgin Genel Müdür Yardımcısı Üye
Şule Firuzment Bekce Genel Müdür Yardımcısı Üye
Gülçin İşcan Genel Müdür Yardımcısı Üye
Serap Çakır Genel Muhasebe Birim Müdürü Üye
Emre Özmen Kredi Riski İzleme ve Raporlama Birim Müdürü Üye
Hasan Okay Tuncay Kredi ve İstihbarat Birim Müdürü Üye
Nazan Aktaş Organizasyon ve Süreç Gelişim Birim Müdürü Üye
Özge Tuncer İnsan Kaynakları ve İdari İşler Kıdemli Yönetmeni Üye