Hizmetlerimiz

İthalat Factoringi

Müşterilerimizin ithalat işlemlerinden kaynaklanan borçlarını vadelendirerek ihracatçı firmaya ithalat bedelinin peşin olarak ödenmesini sağlayan faktoring ürünümüzdür. Bu ürünümüz ile ithalatçı firmalar peşin alım avanatajlarından yararlanarak, ödemelerini vadeli olarak yapabilirler. İthalat Faktoringi ile,

  • İthalata konu malın bedeli Garanti BBVA Factoring tarafından peşin ödendiği için KKDF doğmaz.
  • İthalatçı da ihracatçıdan mal bedelini ödediği için peşin indirimi sağlayabilir.
  • İthalatçı peşin ithalatın avantajlarından yararlanmasının yanı sıra ödemeyi Garanti BBVA Factoring’e vadeli olarak yapar.
  • Banka limitleri kullanılmadan ithalatçı adına yeni bir fonlama imkanı sağlanmış olur.