Yatırımcı İlişkileri

KURUMSAL YÖNETİM

Garanti Faktoring A.Ş.’nin Ortaklık Yapısı

  Sermaye Tutarı (TL) Hisse Payı
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 65.065.635,07 % 81.84
İmtiyazlı Hisse (*) 34.036.063,87 % 42.81
İmtiyazsız Hisse 10.010.607,01 % 12.59
Halka Açık Kısım İçindeki Payı 21.018.964,18 % 26.44
T. İhracat Kredi Bankası A.Ş. 7.772.941,90 % 9.78
İmtiyazlı Hisse (*) 6.006.364,21 % 7.56
İmtiyazsız Hisse 1.766.577,70 % 2.22
Diğer Halka arz edilen 6.661.423,03 % 8.38
TOPLAM 79.500.000,00 % 100

(*) İmtiyazlı paylara ilişkin bilgi, Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin Madde 7 “Hisseler ve Devri” ile Madde 9 “Yönetim Kurulu Görev ve Süresi” başlıklarında yer almaktadır. Kar dağıtımında imtiyaz bulunmamaktadır.

Ana Ortak Garanti BBVA'nın Ortaklık Yapısı

Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%) Banka’nın Şirketimizdeki Ortaklık Payı (%) Dolaylı Ortaklık Payı (%) Sermayedeki Payı (TL)
BBVA(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A) 2.093.700.000,00 % 49,85 % 81,84 % 40,80 32.435.220,62
DİĞER ORTAKLAR (Halka Açık) 2.106.300.000,00 % 50,15 % 81,84 % 41,04 32.630.417,53
TOPLAM 4.200.000.000,00 % 100   % 81,84 65.065.635,07

Garanti Faktoring A.Ş. ortaklık yapısında karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. Ana ortağımızdan dolaylı iştirakten arındırılmış gerçek kişi pay sahipleri aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Bu bilgi Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerindeki (www.kap.gov.tr) “Şirket Genel Bilgi Formu’nda da yer almaktadır.

Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı Dolaylı Ortaklık Payı (%) Sermayedeki Payı (TL)
BBVA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A) (Etkin dolaylı paylar Garanti BBVA üzerinden gelmektedir) 32.435.220,62 40,80%
T.C BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 7.772.941,91 9,78 %
DİĞER HALKA ARZ EDİLEN 39.291.837,48 49,42 %
TOPLAM 79.500.000,00 100 %