Yatırımcı İlişkileri

KURUMSAL YÖNETİM

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.'NİN ORTAKLIK YAPISI

  Sermaye Tutarı (TL) Hisse Payı
T. Garanti Bankası A.Ş. 325.328.175,30 81,84%
İmtiyazlı Hisse (*) 170.180.319,35 42,81%
İmtiyazsız Hisse 50.053.035,05 12,59%
Halka Açık Kısım İçindeki Payı 105.094.820,90 26,44%
T. İhracat Kredi Bankası A.Ş. 38.864.709,55 9,78%
İmtiyazlı Hisse (*) 30.031.821,05 7,56%
İmtiyazsız Hisse 8.832.888,50 2,22%
Diğer Halka Arz Edilen 33.307.115,15 8,38%
Toplam 397.500.000,00 %100,00

ANA ORTAK GARANTİ BBVA'NIN ORTAKLIK YAPISI

Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%) Banka’nın Şirketimizdeki Ortaklık Payı (%) Dolaylı Ortaklık Payı (%) Sermayedeki Payı (TL)
BBVA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A) 3.610.895.890,19 85,97% 81,84% 70,36% 279.684.632,31
DİĞER ORTAKLAR (Halka Açık) 589.104.109,81 14,03% 81,84% 11,48% 45.643.542,99
TOPLAM 4.200.000.000,00 100,00%   81,84% 325.328.175,30

SERMAYEYE DOLAYLI YOLDAN SAHİP OLAN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER

Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%)
BBVA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A) (Etkin dolaylı paylar T. Garanti Bankası A.Ş. üzerinden gelmektedir.) 279.684.632,31 70,36%
T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 38.864.709,55 9,78%
DİĞER HALKA ARZ EDİLEN 78.950.658,14 19,86%
TOPLAM 397.500.000,00 100,00%