Yatırımcı İlişkileri

TİCARET SİCİLİ – MERSİS

ÜNVAN Garanti Faktoring A.Ş.
ADRES Çamçeşme Mahallesi Tersane Caddesi No:15 Pendik İstanbul
TICARET SICIL NUMARASI 265852
MERSİS NUMARASI 0042-0019-4734-4402
BAĞLI BULUNDUĞU TICARET ODASI İSTANBUL

(*) İmtiyazlı paylara ilişkin bilgi, Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin Madde 7 “Hisseler ve Devri” ile Madde 9 “Yönetim Kurulu Görev ve Süresi” başlıklarında yer almaktadır. Kar dağıtımında imtiyaz bulunmamaktadır.

Ana Ortak Garanti BBVA'nın Ortaklık Yapısı

Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%) Banka’nın Şirketimizdeki Ortaklık Payı (%) Dolaylı Ortaklık Payı (%) Sermayedeki Payı (TL)
BBVA(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A) 2.093.700.000,00 % 49,85 % 81,84 % 40,80 32.435.220,62
DİĞER ORTAKLAR (Halka Açık) 2.106.300.000,00 % 50,15 % 81,84 % 41,04 32.630.417,53
TOPLAM 4.200.000.000,00 % 100   % 81,84 65.065.635,07

Garanti Faktoring A.Ş. ortaklık yapısında karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. Ana ortağımızdan dolaylı iştirakten arındırılmış gerçek kişi pay sahipleri aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Bu bilgi Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerindeki (www.kap.gov.tr) “Şirket Genel Bilgi Formu’nda da yer almaktadır.

Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı Dolaylı Ortaklık Payı (%) Sermayedeki Payı (TL)
BBVA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A) (Etkin dolaylı paylar Garanti BBVA üzerinden gelmektedir) 32.435.220,62 40,80%
T.C BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 7.772.941,91 9,78 %
DİĞER HALKA ARZ EDİLEN 39.291.837,48 49,42 %
TOPLAM 79.500.000,00 100 %